IZLOŽBA POLAZNIKA TEČAJEVA

12. 6. – 15. 6. 2006.

POLAZNICI TEČAJA CRTANJA I SLIKANJA

Voditeljica: Diana Sokolić

Polaznici:
Đurđica Kiš
Vlasta Dulava
Bernard Marić
Andrea Španički
Vera Kovač
Marija Ćužić
Timoti Lehn
Vjekoslav Skoko
Nikolina Trempetić
Iva Ukić
Ana Sunek
Doria Topić
Ela Matešić
Matea Dremel
Monika Čepek
Domagoj Slovinac
Vesna Jurkovac
Marko Gabud
Monika Lukić
Monika Magdić

POLAZNICI TEČAJA KERAMIKE

Voditeljica: Diana Sokolić

Polaznici:
Nada Gjivoje
Dubravka Arambašić
Ljerka Piški
Vlatkica Prpić
Zlata Fištrek
Romana Milinović
Tatiana Loborec
Jasna Romich Jurički
Biserka Žvorc
Branka Petrić Orešić
Mirjana Kranželić
Hajdi Flaschar
Lorena Matić
Slavica Krmić
Vlasta Ježić
Vlasta Pastuović

MALA ŠKOLA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI

Voditeljice: Valentina Ježek, Marija Čukman, Ivana Popovac, Tanja Stopić i Jasmina Kosanović

Polaznici:
Toma Budimir
Ante Budimir
Ana Gale
Julijana Pilaš
Tadeja Lažeta
Mirta Lažeta
Mia Bedić
Karla Gale
Laura Korač
Ivan Korač
Viktorija Zorić
Dora Lukačin
Loni Likar
Laura Mijić
Matea Jurić
David Damjanović
Šimun Damjanović
Reanto Cafuk
Anna Šagadin
Lucija Todorić
Izabela Ristić
Ivana Pinek
Maja Jermol
Lorena Hmelaš
Josipa Todorić
Magdalena Vlajčić
Dora Jurić
Melavia Ivanek
Karlo Belko
Dijana Buzjak
Dora Damjanović
Anja Ježić
Lucija Peti
Margarita Petković
Zrinka Sever
Sara Vrabac
Nika Parlov
Lea Peti
Petra Hrga
Filipa Hrga
Antun Zvonimir Kovač
Valentina Lier
Roberta Grobenski
Patricija Krpan
Barbara Kačar
Lovro Klepac
Edward Cindrić
Tina Marjanica
Kristina Blagušević
Ema Čaušić
Ana Rendulić
Laura List
Mirna Klaić
Patricia Gale
Dora Krznarić

MODNO DIZAJNIRANJE TEKSTILA I ODJEĆE

Voditeljica: Lidija Fištrek

Polaznici:
Vanja Đanić
Matea Kondža
Iva Palić

TEČAJ HRVATSKOG NARODNOG RUKOTVORSTVA

Polaznici:
Vesna Pavlović
Veronika Filipec
Ivanka Ban
Nada Biberović
Katica Jambrović
Marija Gredelj
Ljerka Domić
Marina Horvatić
Katica Fošner
Dubravka Auguštin
Evica Lojzer
Jasminka Gornik
Zlata Lisica
Igor Beroš
Zora Topić
Katica Fuček
Ružica Vlahović
Tihana Dragozet
Vesna Horvatić
Mladena Ljuca
Vesna Primorac
Maja Lepur
Ana Vuco

TEČAJ IZRADE ETNONAKITA

Dubravka Auguštin
Vesna Horvatić
Maja Lepur
Vesna Primorac
Đurđa Cecelja
Vinka Mareković
Maja Mrak
Gordana Novosel
Jasenka Jakuš
Mladenka Abi
Vjekoslava Špoljar-Kurek
Verica Kovač
Davorka Jurić
Nevenka Horvat
Katica Praljević
Nina Novosel
Gordana Novosel
Ilija Bikić
Veronika Filipec
Ljiljana Stojević
Marija Gredelj


(iz knjige dojmova)

Skip to content