LAURA ZORKO

Linije – 2. 12. – 31. 12. 2013.

Na rubu svjetlosti

Pravi likovni ugođaj ljubiteljima fotografskog umjetničkog stvaralaštva, bilo onima koji u fotografiji traže klasične i tehničke vrijednosti fotografske slike, bilo onima koji traže otete slike trenutka ili pak onim zahtjevnijim i dobrim poznavateljima suvremene fotografske umjetnosti, pripremila je ovom izložbom mlada umjetnica Laura Zorko.

Promatrajući njezine fotografije prepoznajemo njezin umjetnički svijet i posebnost njezinog likovnog izričaja u jednom od najljepših, i ujedno najtežih, žanrova fotografije – akt fotografiji. U stvaranju fotografske slike Laura znalački i promišljeno koristi elemente kompozicije i odgovarajuće principe komponiranja, dajući poseban značaj svjetlu, kontrastu, ritmu i ravnoteži.

Budući da se umjetnost prepliće u svim sferama ljudskog života i stvaranja, Laura Zorko je punu domišljatost, zvučnost, virtualnost i šarmantnu dražest svojih akt-zamišljaja odvela, ili dovela, točno na onaj rub gdje mašta zamjenjuje zbilju, dajući svom umjetničkom doživljaju draž mistične zagonetnosti, pružajući nam mogućnost da svaki dio njezine fotografije nastavimo u intimnosti svojih likovnih maštanja.

Držeći se pravila “manje je više” Laura se odmakla od uobičajenog shvaćanja muškog, posebice ženskog akta, u kojima često prevladavaju erotizam i senzacionalizam. Vještim modeliranjem golog ljudskog tijela svjetlosnim snopovima i redukcijom elemenata fotografske slike na geometrijske oblike i linije dobila je zadivljujuće kontraste i tonove.  

O ideji i stvaranju ovih zadivljujućih fotografija Laura kaže: “Volim studijsku fotografiju, uživam raditi u studiju i modelirati svjetlo. Do fotografiranja aktova  došla sam sasvim slučajno i imala sam izuzetnu sreću što su moji kolege i poznanici bili voljni pozirati i surađivati. Akt lako može postati vulgaran i mislim da se na većini aktova previše toga vidi, tako da sam odlučila fotografirati ljudsko tijelo na način da postane neprepoznatljivo na prvi pogled. Muški akt smatram težim i za ovakav pristup samo su mi leđa poslužila kao motiv, dok je žensko tijelo cijelo izduženo i tečno te sam ga iz svih kuteva mogla pretvoriti u linijsku fotografiju. Postava rasvjete bila je vrlo jednostavna. Sve sam fotografirala s vršnim svjetlom, grid softboxom, i s još jednim ili dva dopunska softboxa. Obrada u Photoshopu bila je minimalna.”

Iako se njezine izložene akt fotografije kreću u okviru figurativnog, one posjeduju pored estetskih i tehničkih vrijednosti i treću dimenziju, skriveni metaforički simbolizam, autoričinu poruku, pa se tako u njima krije mnogo više od toga što je oku vidljivo. To otkrivamo tek pošto se oslobodimo predrasuda i ograda, kada odbacimo iz svoje svijesti sve stereotipe i senzacionalizam, koji se javljaju u suvremenoj fotografiji golog ljudskog tijela i potpuno se otvorimo pogledu oka, slobodi kreativnog duha i srca mlade umjetnice koja je slobodom stvaralaštva, upornim radom, učenjem i eksperimentiranjem dostojanstveno ušla u svijet umjetničke fotografije.

Vinko Šebrek, AFIAP, ESFIAP
počasni predsjednik Fotokluba Zagreb

Laura Zorko – autobiografske zabilješke

Rođena sam 13. rujna 1994. u Zagrebu. Završila sam OŠ Ante Kovačić u Španskom (2009.) i Školu primijenjenih umjetnosti i dizajna – fotoodjel u Zagrebu (2013.). Po struci sam fotografski dizajner. Ljubav prema fotografiji naslijedila sam od mame, stoga sam se fotografijom počela baviti već u osnovnoj školi, a ozbiljnije razmišljati i učiti o fotografiji pred upis u prvi razred srednje škole. Ponukana savjetima i podukom ujaka Kreše, grafičkog dizajnera, shvatila sam da je kvalitetna fotografija rezultat dobrog poznavanja cijelog procesa stvaranja fotografije od fotografiranja do oblikovanja u Photoshopu. Zapravo sam i upisala fotoodjel radi usavršavanja u Photoshopu, a još prije upisa u Školu primijenjenih umjetnosti i dizajna znala sam da želim biti grafička dizajnerica.

Ta je škola uistinu posebna i te četiri godine provedene u njoj smatram najljepšim godinama svoga života. Pamtit ću je po izvrsnom nastavnom programu, odličnim profesorima i nastavnicima, prijateljima  i kolegama, a posebno  po znanju koje sam tamo stekla. U školi sam pored stjecanja znanja za buduće zanimanje dobila još nešto – ljubav prema umjetnosti, koju su u meni pobudili profesori Danijela Lušin i Vladimir Šimunić uputivši me u umjetničku fotografiju i potičući da svoje fotografije šaljem na razne natječaje i izložbe. Bila sam ponosna kada sam prošla na natječaju i kada su mi fotografije bile izložene. Izdvajam samo neke: na temu “Radost” i “Mladost” u CroArt Photoklubu,  slika mog mlađeg brata s konjem primljena je na obje izložbe, a akt fotografije izlagane su u više izložbenih prostora, i to na izložbi maturalnih radova u izložbenom salonu Izidor Kršnjavi, na izložbi Fotoodjela, na Ambienti i u Dežmanovom prolazu u izlogu Galerije Ulrich. Prvu samostalnu izložbu priredila sam u jeseni ove godine u knjižnici Vladimira Nazora u Španskom. Dala sam joj  simbolički naziv  “3” jer sam izlagala tri teme – akt, morske životinje i simetrije, a i tri sam godine učila o fotografiji.

Po prirodi sam znatiželjna, volim kreativnu slobodu, volim sve fotografske žanrove i pravce, volim istaživati i ekspementirati, maštati i stvarati  fotografije realne stvarnosti, ali  i nadrealne i apstrakne. Bavim se i reporterskom  fotografijom pa trenutno fotografiram amatersku košarkašku ligu, ali se ne vidim kao sportski fotograf ili reporter. Uživam raditi u studiju i modelirati svjetlo, tako da bih voljela raditi studijsku fotografiju.

Svoju ljubav prema studijskoj fotografiji i modeliranju svjetlom pokazujem na ovoj izložbi. Ona je rezultat ne samo moga rada, već i kreativnog tima sastavljenog od mojih kolegica, kolega i prijatelja.

Shvatila sam da su fotografija i dizajn moja profesija, ali i fotografska umjetnost putem koje se mogu kreativno izraziti.  Želim upisati Likovnu akademiju – nastavnički smjer, a želja mi je raditi i u Školi primijenjenih umjetnosti i dizajna jer je to stvarno jedinstveno mjesto – stvoreno za fotografsku struku, likovno oblikovanje, kreativni rad i umjetničko usavršavanje.                                                                                               

 Laura Zorko

fotografije s otvorenja izložbe snimio Čedomil Gros

Skip to content