IZLOŽBA POLAZNIKA TEČAJEVA

12. 6. – 14. 6. 2007. 

CRTANJE I SLIKANJE

Voditeljica: Diana Sokolić, akademska slikarica

Polaznici:
Laura Bagić / Ena Barčić / Josip Beneta / Ivana Blažević / Ankica Bubić / Monika Čepek / Marija Čužić / Matea Dremel / Vlasta Dulava / Ivan Đuđar / Valerija Fabijanić / Ružica Galunić / Giorgina Gasparini / Felicia Gavrić / Ana Hleb / Vesna Jurkovac / Đurđica Kiš / Iva Kostić / Verica Kovač / Krešimir Lepur / Bernard Marić / Teo Petričić / Petra Piškor / Silvija Požega / Vjekoslav Skoko / Domagoj Slovinac / Ivan Sučić / Ana Sunek / Valentina Sunek / Stanislava Svorcan / Biljana Svorcan Milošević / Petra Šnajder / Andreja Španiček / Matilda Tomljanović / Doria Topić / Nikolina Trempetić / Iva Ukić / Tamara Vrban / Đurđica Vrščak

KERAMIKA

Voditeljica: Diana Sokolić, akademska slikarica

Polaznici:
Dubravka Arambašić / Danijela Eranović / Zlata Fištrek / Nada Gjivoje / Tatiana Loborec / Lorena Matić / Dijana Nazor / Dušanka Pavela / Branka Petrić Orešić / Ljerka Piški / Vlatkica Prpić / Jasna Romich-Jurički / Biserka Žvorc

MALA ŠKOLA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI

Voditeljice:
Marija Čukman, odgajateljica djece predškolske dobi
Jasmina Kosanović, viša dizajnerica tekstila i odjeće
Mirjana Kranželić, odgajateljica djece predškolske dobi

Polaznici:
Iva Ačkar / Valentina Barulek / Karlo Belko / Ivana Blagušević / Kristina Blagušević / Tea Blažun / Dora Damjanović / Ema Drokan / Jakov Otto Duplić / Patricija Gale / Karla Gale / Ana Gale / Monika Gavrić / Roberta Grobenski / Filipa Hrga / Petra Hrga / Mia Jakopović / Barbara Kačar / Daria Kej-Napast / Nives Knezović / Lana Konstantinović / Anja Konstantinović / Maša Kopušar / Antun Zvonimir Kovač / Patricija Krpan / Dora Krznarić / Valentina Lier / Lea Marina / Paula Mihalinec / Laura Mijić / Magdalena Novak / Vilim Podolnjak / Magdalena Primorac / Elenora Puček / Ana Radoš / Katarina Ramljak / Vedrana Sruk / Domagoj Stančin / Filip Stolnik / Petra Stranjik / Patricia Šimunić / Nandi Šušmak / Anja Tomorad / Katja Trbara

MODNO DIZAJNIRANJE TEKSTILA I ODJEĆE (NAPREDNI STUPANJ)

Voditeljica: Lidija Fištrek, diplomirana dizajnerica tekstila i odjeće

Polaznici:
Mirsada Juriša / Irena Kralj-Firšt

HRVATSKI NARODNI VEZ 

Voditeljica: Ljubica Hrstić

Polaznici:
Katica Arambašić / Dubravka Auguštin / Marica Bartolović / Željka Beljan / Igor Beroš / Nada Biberović / Ines Brnčić / Nevenka Čizmić / Ljerka Domić / Tihana Dragozet / Veronika Filipec / Katarina Fošner / Katica Fuček / Jasminka Gornik / Ivanka Habazin / Marija Horvatić / Vesna Horvatić / Sandra Jakopović / Katica Jambrović / Zlata Lisica / Evica Lojzer / Nada Matker-Maticka / Ines Palijan / Vesna Pavlaković / Vesna Primorac / Nevenka Radas / Đurđica Radonić / Štefanija Šimunić / Vlatka Šomkon / Zora Topić / Vera Trninić / Ružica Vlahović / Ivka Vucić
 
  

IZRADA ETNONAKITA

Voditeljica: Marija Horvatić

Polaznici:
Mladenka Albl / Ivana Bači / Jelena Brleković / Ivanka Čukman-Gajski / Delfina Gašparić / Maja Grbac / Božana Majcan / Vinka Mareković / Gordana Novosel / Ines Palijan / Olga Rakarić / Biserka Runtas / Ljiljana Stojević

STROJNO ŠLINGANJE

Voditeljica: Marija Matica

Polaznici:
Igor Beroš / Zdenka Frantal / Maja Kubik / Vanda Kukrika / Bibijana Ljubojević / Lucija Penavić / Katarina Polinbrzović / Jasenka Rotter / Božica Timer

ZLATOVEZ

Voditelj: Slobodan Hadjikan

Polaznici:
Tatjana Bajčić / Dolores Fišer / Marija Gredelj / Matija Ivančić / Ankica Kožul / Ljiljana Mihalić / Marija Parašić / Zdenka Rešček / Milka Sverić / Ljiljana Stojanović / Ivka Vucić

fotografije s otvorenja izložbe snimio Željko Šturlić


(iz knjige dojmova)

 

Skip to content