ĐURĐICA PLEMIĆ-RADIĆ

Odrazi – 22. 10. – 8. 11. 2012.

STVARNO I IMAGINARNO U CIKLUSU SLIKA “ODRAZI”

Već je iz naziva brojnih slika prepoznatljivo tematsko ishodište u slikarstvu Đurđice Plemić-Radić koje nas upućuje u njegovo čitanje. Dakako, riječ je o elementu vode za kojega se još u grčkoj kulturi i filozofiji znalo da je jedan od četiriju temeljnih, egzistencijalističkih počela što determiniraju ljudsko shvaćanje prirode i njegovo postojanje.

No, i njezino je simboličko značenje golemo i u svim drugim kulturama, čije konotacije kroz različite meridijane i paralele te povijesna razdoblja variraju intenzitetom i slojevitošću, ali se u osnovnom poimanju ne mijenjaju. Naime, svima je zajedničko da se “simbolična značenja vode mogu sažeti u tri najčešće teme: izvor života, sredstvo očišćenja i središte obnavljanja. Te se tri teme susreću u najstarijim predajama tvoreći najrazličitije, a istodobno i najčvršće imaginarne veze.”

Upravo u ovoj spoznaji da tvori “najčvršće imaginarne veze”, nalazimo i poticaj našoj interpretaciji slikarstva Đurđice Plemić-Radić. U tom pojmu “čvrstoće” prepoznajemo njezinu duboku vezanost uz element vode u različitim oblicima pojavnosti: u rijekama i njezinim rukavcima, močvarama i barama, te velikim i malim, prirodnim i umjetnim jezerima. Ona fascinira slikaricu svojom vizualnom privlačnoću u uvijek drukčijoj i promjenjljivoj paleti: u bujnom zelenilu ljeta i u njegovu iznijansiranom svjetlosnom listanju prozračnim i sunčanim ozračjem, ili pak u onim crnosmeđim, bakrenožutim, sivobijelim i plavosrebrnim nijansama koje oblikuju jesensko lišće na vodi kao česti slikaričin motiv. U tom tankoćutnom toniranju motiva slikarica iskazuje svoju specifičnu likovnu poetiku, gdjekad blisku impresionističkoj estetici, stvara djelo suptilnim dodirima kista u boju i svjetlost. Ili, pak, u slikarskom postupku po interpretaciji motiva gotovo sukladnom lirskoj apstrakciji i materičnom slikarstvu, pri čemu proplamsaji svjetlosti opet otvaraju prostor novom prodoru slikaričine imaginacije, oblikujući motive izrazito simboličkim konotacijama. Zacijelo bi valjalo apostrofirati i njezin kultivirani slikarski postupak koji se otkriva svakim svojim potezom u slikarskoj temeljitosti, odnosno u poznavanju tradicijskog umijeća, ali i u sigurnom iskoraku u traženju novih slikarskih mogućnosti. U čvrstoj strukturi slike površina je njezina primarna likovna komponenta u čijoj slojevitosti se i iščitavaju odlike slikaričina izraza koje smo naglasili u znalačkom korištenju slikarskoga postupka i u specifičnoj imaginaciji. No, moramo primijetiti da unatoč evidentnoj, jasnoj i čitkoj preglednosti motiva u njegovu ishodišnom mjestu (površina vode!), slikarica ekstrahira narativne elemente znalačkim potezima kista u finom “tkanju” svojega slikarskog umijeća u prostore imaginativnog, vezujući i tu komponentu u likovnu činjenicu vlastitog djela.

U ovom prožimanju stvarnog i irealnog, ishodišnog mjesta i imaginativnog, odnosno stvarnog motiva iz prirode i stvarne imaginacije iz slikaričina bića, u toj stvaralačkoj sintezi Đurđica Plemić-Radić problematizira svoju veliku temu u inventivnim varijacijama osebujnom likovnom uvjerljivošću. 

Milan Bešlić

        Popis izloženih radova:

 1. Ponositost, 2008., ulje/platno, 70×100 cm
 2. Ponos, 2008., ulje/platno, 70×100 cm
 3. Površina jezera, 2008., ulje/platno, 80×100 cm
 4. Povjetarac, 2007., ulje/platno, 70×100 cm
 5. Pogled odozgo, 2008., ulje/platno, 70×100 cm
 6. Tajanstvenost, 2008., ulje/platno, 100×70 cm
 7. Trave, 2008., ulje/platno, 70×100 cm
 8. Ritam zelenog II., 2008., ulje/platno, 80×100 cm
 9. Trave II, 2008., ulje/platno, 100×70 cm
 10. Zaostalo lišće II., 2008., ulje/platno, 70×100 cm
 11. Tamno-svijetli odnos, 2007., ulje/platno, 70×100 cm
 12. Ritam zelenog, 2007., ulje/platno, 70×100 cm
 13. Razvedenost oblika, 2008., ulje/platno, 100×70 cm
 14. Zaostalo lišće, 2008., ulje/platno, 70×100 cm
 15. Površina vode, 2007., ulje/platno, 70×100 cm
 16. Ispunjenost, 2009, ulje/platno, 60×80 cm
 17. Lišće na vodi I., 2009., ulje/platno, 60×80 cm
 18. Lišće na vodi II., 2009., ulje/platno, 60×80 cm
 19. Ravnomjernost, 2009., ulje/platno, 60×80 cm
 20. Slojevitost, 2009., ulje/platno, 60×80 cm
 21. Dodir šaša i vode, 2008., ulje/platno, 70×70 cm
 22. Zora nad jezerom, 2007., ulje/platno, 70×70 cm
 23. Kiša, 2007., ulje/platno, 70×70 cm
 24. Kraj jezera, 2007., ulje/platno, 60×60 cm
 25. Crveno lišće II., 2009., ulje/platno, 50×60 cm
 26. Zaustavljenost boje, 2012., ulje/platno, 50×60 cm
 27. Mir, 2012., ulje/platno, 50×60 cm

Đurđica Plemić-Radić rođena je u Osijeku. Diplomirala je slikarstvo na akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, završila poslijediplomski studij – specijalizacija zidno slikarstvo kod profesora Ive Režeka, a potom je i diplomirala i na Pedagoškoj akademiji – Odjel muzike. Članica je Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske (HDLU) od 1961. godine. Izlagala je na više samostalnih i skupnih izložbi. Njezina se djela nalaze u galerijama i privatnim zbirkama u zemlji i inozemstvu. Niz godina bavila se pedagoškim radom. Živi i radi u Zagrebu.

Samostalne izložbe:
1972. Zagreb, Salon ULUH-a
1972. Osijek, Galerija likovnih umjetnosti
1972. Split, Dom JNA
1972. Ploče, Dom JNA
1973. Zagreb, poduzeće Braća Kavurić
1975. Zagreb, poduzeće Kemikalija-Kemoboja
1979. Zagreb, Studio Galerije Karas
1980. Zagreb, MZ Mašićeva
1981. Zagreb Maksimir, Ljeto u Maksimiru – Vratarska kuća
1995. Galerija INA Commerce
2010. Osijek, Galerija likovnih umjetnosti
2012. Zagreb, Galerija Vladimir Filakovac

fotografije s otvorenja izložbe

Skip to content