DORICA MATJAN

Muzika na vodi – 15. 2. – 10. 3. 2016.

MUZIKA NA VODI

Svoj novi slikarski ciklus, Dorica Matjan, inspirirana morem, silnicama pokrenute površine pučine, nazvala je, razložno, „Muzika na vodi“. Pri spominjanju „imenovanja“ izložbe, asociramo istoimenu popularnu suitu G. F. Händela (usput rečeno, sljedeće godine obilježit će se 200 godina od njezinog nastanka) koja potiče na traženje suodnosa glazbe i slikarstva. Dakako, ne u nekoj mjeri doslovnog, već na doživljajnoj razini, pri čemu se relativno lako nalaze dodiri kroz strukturu ritma, njegovim značenjem u tvorbi kompozicije. Za razvijanje melodije u tkivu glazbe, paralela u slici može biti gesta umjetnika, a ponajviše kolorističke vrijednosti palete. Pojedine boje bez sumnje imaju svoju zvučnost i melodioznost, s posebnim bogatstvom u varijantama orkestracije. I teže ka glazbenoj protuteži – s prepjevom boje kao oznakom tonaliteta.

Dorica Matjan u slijedu slika, nastalih u koncentratu vremena, u opredmećenju nemira i smiraja mora osluškuje glazbu, te ju je svjesno i podsvjesno utkala u sliku. Motiv mora, kao izgled i pojam, kao činjeničnost i prostiranje slojevite, apstraktne pulsirajuće plohe, otvoren je glazbi. Dorica ga promatra na dva načina: kao prikaz konkretnih stanja iskustveno sabranih u viđenjima čistog oka, i kao autonomnu likovnu datost. Osvojila je slobodu izraza, oslobodila je vitalitet boje, te osjećajem za red i ritam gradivnih pojaseva dosegla umjetničku uzbudljivost u sintezi nenametljive geometričnosti i ekspresivne kromatske otvorenosti: pojasevima intenzivne boje u putanjama žitkih naplavina, pastoznim bujicama, bojom nijansiranih obličja aktiviranih primanjem i širenjem svjetla. Dorica Matjan neprekidno potvrđuje slikarski temperament „temperaturom boje“, možda i donekle neobično, budući da veliki dio njenog opusa karakterizira odmjerenost i suptilnost oblika. Međutim, i u kolorističkoj euforiji postoje pravila koja ne dokida, pa nema neobuzdanosti pretjerivanja. Jednostavno, Dorica Matjan svojom likovnom kulturom (i glazbenom) nalazi prava suzvučja, daleko od površne atraktivnosti.

Za pojedinu sliku, dostatne su dvije, tri boje kojima ostvaruje dojam vodenog vatrometa, u stvarnom i imaginarnom krajoliku, s izjednačavanjem klimaksa boje i svih odnjegovanih partija morskog „ornamenta“. Ili, oranica putene plodnosti boje, sugeriranih valova, potaknutih burom i maestralom. Ili, energije koja ozarenost boje prenosi i izvan fizičkih granica slike, zadržavanjem na pročelju zbilje snagom prodora i prolaza u posvojenim boravištima slikarske vedrine, s izobiljem emocija, radosti koja pršti u svakom kutku i zakutku slike, u finesama boje, kreativnosti, zanosu…

Ostvarenja Dorice Matjan privlače uzbibanošću i tvarnom gustoćom kadrova, tvoreći koridore magme, s pomaknutim motrištima kao odrednicama postava likovnih partitura, simetričnih i rascijepljenih, s refleksom donjih i gornjih redova, pomaka u tektonici slike, u vertikalama i horizontalama formata, ispunjenih ljepotom brojnih čestica dotjeranih karika u preglednoj topografiji scene sa signaturom valova, morske staze adresirane prostranstvom. Dorica, dinamičnim svojstvima boje, opojnošću plavog, žutog, crvenog, približava prvi plan i daljinu, i mijenom gravitacije izdanaka (naznakama obojenog crteža u grotlima i ravninama čiste boje) ističe novo razumijevanje prostora. Zemljopisni okviri prelaze ka apstraktnoj slici, premda se priroda ne ostavlja bez ostatka. Neodoljivost mora oplođena je plimom boja koje i u nepredmetnom slikarstvu efektnom dramaturgijom prate, Dorici drago, motivsko ishodište.

Prožimanje, u interpretaciji prelaženje s jedne na drugu stranu, izaziva pozornost. Ali to, kod dojmljivog slikarstva Dorice Matjan, nije presudno. Konačno, Dorica je sjajno povezala apstraktni izraz (s pretežno lirskom konotacijom), i stilski blizak naboj ekspresionizma, integrirajući ih bojom. I mrljom, i marnim(maznim) potezom, i spontanošću i disciplinom, Dorica Matjan nanosi boju, s vjerojatnim zastancima prije novih zapleta, no s jasnom idejom i sluhom (pojam iz glazbe) kako će slikarsko more zapljuskivati obale. Bez opterećenja kojoj poetici stilski pripada – njoj je bitna poezija boja koje, uz sunce ljeta, postaju i ostaju putokaz ljepoti.

Stanko Špoljarić

Popis izloženih radova:
1.-8. Muzika na vodi, 2014., ulje na platnu, 90x70cm
9.-19. Muzika na vodi, 2014., ulje na platnu, 81x100cm
20.-22. Muzika na vodi, 2015., ulje na platnu, 81x100cm
23.-24. Muzika na vodi, 2015., ulje na platnu, 73x100cm
25.-31. Muzika na vodi, 2014., ulje na platnu, 90x116cm

Dorica Matjan rođena je 1973. godine u Zagrebu. Diplomirala je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1997. godine, u klasi profesora Vasilija Josipa Jordana. Bavila se pedagoškim radom, ilustracijom i organiziranjem izložaba. Član je HZSU i HDLU- a. Izlagala je na preko trideset samostalnih i oko četrdeset skupnih izložaba. Dobitnica je prve nagrade na izložbi „Kunst in der Stadt“ u Mainzu 2003. godine. Živi i radi u Zagrebu.

fotografije s otvorenja izložbe snimio Čedomil Gros

Skip to content