RENATA CHALUPA PRVAN

Oblaci… oblaci… prisutnost B – 12. 3. – 29. 3. 2007.

RENATINI OBLACI

U novom ciklusu slika naslovljenom Oblaci… oblaci… prisutnost B, Renata Chalupa Pervan tematizira nedvojbeno snažan i jednako tako impresivan fenomen u prirodi kojega čine oblaci. Dobro je znano da su oblaci često bili poticajni brojnim umjetnicima u njihovu stvaralaštvu, a svojim su oblicima privlačili ne samo likovne, već i tolike druge umjetnike. Dostatno je spomenuti u ovoj prigodi, primjerice, glazbenike, filmske umjetnike te naročito pjesnike. Među pjesnicima nedvojbeno je Baudelaire inaugurirao u modernoj umjetnosti izrazito simboličku vrijednost otkrivajući u njima prostore iracionalnog i podsvjesnog. Također, u promjenljivim formama oblaka iščitava se i nestalnost i nesigurnost, čežnja i neizvjesnost, generirajući osjećaje osamljenosti i tjeskobe, prožimajući dubokim egzistencijalističkim slutnjama i nemirima ovu seriju slika Renate Chalupa Pervan. U pjesmi Stranac veliki je francuski pjesnik otvorio taj beskraj osamljenosti kojim je determinirana suvremena civilizacija: Volim oblake, oblake koji putuju… tamo… tamo daleko… one divne oblake!

Ako je jedna sigurna i uporišna točka u toj civilizaciji oblak, onda je i više nego evidentno u kojemu se kontekstu pozicionira njezin smisao i u kojemu smjeru možemo pratiti njeno kretanje. Otkrivajući beskrajne prostore u kojima pratimo te fascinantne mijene oblaka u nebeskim visinama, Renata Chalupa Pervan ne otkriva njima tek vizualnu komponentu. U ovoj seriji radova evidentna je prvenstveno ta njihova sastavnica, ona koja se koncepcijski rastvara kroz likovne elemente linije i boje u sugestivan i autorski osebujan izraz. Možda bi se moglo govoriti i o svojevrsnoj “filmičnosti” njezina izraza koji u inventivnim varijacijama mutira raznooblične i raznobojne kadrove u ekranu slike kroz iznijansiran spektar, najčešće plave, bijele i sive boje. Međutim, ovdje svakako treba spomenuti da umjetnica vrlo decidirano u nazivu ciklusa piše i jedno veliko slovo B, pobliže ga atributirajući s pripadujućim svojstvima, preciziranim u prostoru, tako što naglašava tu njegovu prisutnost kao stvarnost u likovnom djelu. Možda slikarica tu prisutnost imenuje nadnaravnim koje transcendira u božansko i Božje, ispunjavajući egzistencijalističku prazninu i osamljenost duhovnošću prožetom religioznim konotacijama.

Milan Bešlić

Rentata Chalupa Prvan  rođena je 10. travnja 1943. godine u Zagrebu. Maturirala je na Klasičnoj gimnaziji, apsolvirala na Višoj filmskoj školi, te diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi profesora Ive Šebalja 1967. godine. Bila je suradnik Majstorske radionice Krste Hegedušića. Bavi se slikarstvom, grafikom i multimedijalnim istraživanjem. Izlagala je na više samostalnih i skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Godine 1972. dobila je Nagradu za objekt na 5. salonu mladih u Zagrebu, 1973. Nagradu za projekt uređenja grada Zagreba za Novu godinu i 1976. Otkupnu nagradu na II. biennalu suvremene grafike u Splitu. Živi i radi u Zagrebu.

Oblaci kao simbol

Fenomen oblaka zbog promjenjivosti, nestalnosti, granične pozicije između beskraja i nedokučivosti neba

te ovozemaljske konkretnosti, odvajkada je fascinirao i privlačio ljudsku pažnju. Različitim religijama oblaci su poslužili kao idealni pronositelji simboličkih značenja, umjetnostima (likovnim, književnim) također.

Akademska slikarica Renata Chalupa Prvan (1943.) u svojem je novom ciklusu akrila na platnu posegnula za tom vječnom i neiscrpnom temom. Samim nazivom ciklusa »Oblaci… oblaci… prisutnost B«, koji se od 12. do 29. ožujka izlaže u zagrebačkoj Galeriji »Vladimir Filakovac«, autorica upućuje na spomenute značajke, te na otvorenost i transcendentalnost.

Slike, grupirane u triptihe, poliptihe, polja su izražajne slikarske geste. Ona je, ovisno o atmosferi (duhovnoj, ali i onoj vremenskoj), različito vođena, od vehementnoga do discipliniranoga poteza. Boje također prate promjene, uz prevladavajuće plave i sive tonove te bijelu boju, prodori nemira naznačeni su nanosima crvene ili oker boje. Stvarna, prirodna pojava oblaka polazište je koje Renata Chalupa Prvan razvija u predočenje emocionalnih stanja, duhovnih promišljanja. Svaka bi slika mogla funkcionirati sama za sebe, a povezivanjem u cjeline poliptiha naznačuje se širina, beskrajnost neba. Rahlim postavom, koji kao i tekst u katalogu potpisuje Milan Bešlića, istaknute su njihove kvalitete, napose one kolorističke.

Renata Chalupa Prvan diplomirala je na zagrebačkoj Likovnoj akademiji na pedagoškom odjelu u klasi profesora Ive Šebalja. Bila je suradnica Majstorske radionice Krste Hegedušiaa. Bavi se slikarstvom, grafikom i multimedijalnim istraživanjem.

Barbara Vujanović, VJESNIK, četvrtak, 29. ožujka 2007.

fotografije s otvorenja izložbe snimio Željko Šturlić


(iz knjige dojmova)

Skip to content