MARIJA BRANKA KOŠKOVIĆ

Strukture –  17. 5. – 2. 6. 1984.

Strukture Marije Branke Košković

Kako odmiče vrijeme, tako se čini da rad Marije Branke Košković poprima neka poturiječna obilježja – ako ga usporedimo s radom iz ranijih faza. Doista, što je ostalo od geometrijske preciznosti u izvedbi i konstruktivnih tendencija iz sedamdesetih, po čemu je ova zagrebačka grafičarka srednje generacije svojedobno postigla određen renome i nagradna priznanja?

Malo i ništa. Već se polovicom sedamdesetih godina taj neokonstruktivizam razlaže na slobodniju interpretaciju sadržaja pod epidermom stroge stilizacije, a u osamdesetim proces mutacije zadobiva dalji impuls – pomak spram otkrića strukture.

Razlike su sada očite. Zapaža se i prebacivanje težišta zanimanje s grafike na crtež. Diferencijacija nedvojbeno radi u korist rastvaranja jezgre i promijene tehnike potaknuta nekim promjenama u senzibilitetu: učvrstio se interes za detalj i skrovitu srž, što je onda urodilo dubljim osjećajem stvari i spontanijim bilježenjem.

Pa ipak, ima u stvaralaštvu Marije Branke, unatoč svim evidentnim razlikama, određena crta povezanosti koja svjedoči visok stupanj idejne i formalne razložnosti, koja omekšava sraz rezultata na krajnjim točkama prijeđenog luka. Tu pokretnu i povezanu silu, koja spaja naoko sučeljenu tematiku, razaznajemo na dvije ravni: na planu sumarnoga lika grafike, odnosno crteža, a potom još i na planu kreativnih pobuda. Znakovito je za tu prvu ravan, i prije i sada, kružni, jajolik i lepezast oris nadređene kompozicione forme, a za drugu ravan promatranja, koja faktički određuje i sumarni lik djela – neki florealni model (sjemenke maslačaka na stapci cvata), model oka, oblici kaplje.

Spomenuta proturječna obilježja samo su privid dinamiziranog prosedea, razvitak mogućnosti što su ih već spočetka naznačile grafike konstruktivnoga smjera, potekle ipak iz zbilje organskoga svijeta. Stvaralačka nit je – ista.

Josip Škunca

Katalog:
1. – 21. Crteži iz ciklusa Strukture, 1980.-1984., tuš i pero, tuš i kemijska olovka, voštani pasteli i akvarel, akvarel i kemijska olovka, gvaš, papir, karton u boji

Marija Branka Košković rođena je 3. rujna 1942. godine u Kutini. Maturirala je na IX. gimnaziji u Zagrebu 1960. godine. Na Akademiji likovnih umjetnosti dvije godine studira slikarstvo, a zatim prelazi na grafiku. Diplomirala je u grafičkoj klasi profesora Alberta Kinerta 1964. godine u Zagrebu. Izlagala je na više samostalnih i skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Godine 1972. dobitnica je Nagrade SKOJ-a za grafiku i crtež. Živi i radi u Zagrebu.

Samostalne izložbe:
1969. Kutina, Muzej Moslavine
1970. Zagreb, Galerija Dubrava
1971. Kutina, Muzej Moslavine
1972. Motovun, Likovna galerija
1973. Beograd, Galerija Doma omladine
1974. Venecija, Galleria del Cavallino
1975. Zagreb, Galerija Dubrava
1975. Trento, Galleria „L’argentario“
1975. Kutina, Muzej Moslavine
1976. Karlovac, Zorin dom (s Miroslavom Šutejom)
1980. Zagreb, Galerija Vladimir Nazor
1981. Šibenik, Muzej grada Šibenika (s Miroslavom Šutejom)
1982. Kutina, Sportska dvorana
1984. Zagreb, Galerija Dubrava

Važnije skupne izložbe:
1969. Zagreb, Umjetnički paviljon, 2. sa­lon mladih
1969. Ljubljana, Moderna galerija, VII. međunarodna izložba grafike
1970. Zagreb, Kabinet grafike, 6. zagre­bačka izložba jugoslavenske grafike
1970. Zagreb, 5. zagrebački salon
1970. Beograd, Muzej savremene umet­nosti, IV. trijenale jugoslovenske umetnosti
1970. Zagreb, Umjetnički paviljon, 3. sa­lon mladih
1970. Bremen, Kleine grafik Galerie, Mi­niatur international
1970. Lübeck, Ouerbeck „Gesellschaft“, „Moderne europaische grafik V“
1971. Zagreb, Moderna galerija, 6. za­grebački salon
1971. Split, „Hrvatska grafika“
1972. Beograd, Muzej savremene umet­nosti, Jugoslovenska grafika 1965.­-1972.
1972. Poreč, Istarska sabornica, XII. an­nale
1972. Zagreb, Umjetnički paviljon, „Nad­realizam i hrvatska likovna umjet­nost“
1972. Motovun, „I. likovni susret“
1973. Rijeka, Moderna galerija, 7. bien­nale mladih
1973. New York, „International playing group“
1973. Zagreb, Umjetnički paviljon, 8. za­grebački salon
1974. Zagreb, Umjetnički paviljon, likov­ne teme danas
1974. Split, Umjetnički salon, I. biennale savremene hrvatske grafike
1976. Motovun, IV. likovni susret
1978. Motovun, VI. likovni susret
1979. XIV. lički annale, „Apstrahiranje predmetnosti i vidovi apstrakcije u suvremenoj hrvatskoj umjetnosti“, Gospić, Otočac,  Beograd, Osijek, Plitvička jezera, Bihać, Đurđevac, Delnice, Drniš, Benkovac, Obrovac, Senj
1979. Zagreb, Moderna galerija, Likovna nagrada INE 79. s recentnim os­tvarenjima dobitnika Nagrade SKOJ-a i Nagrade „7 sekretara SKOJ-a“
1980. Ljubljana, Mestna galerija, „Listi“
1980. Zagreb, Galerija Karas., „Listovi“
1984. Skoplje, Centar za kulturu i infor­macije, Izložba SHDLU-a, „Papir kao površina i materijal likovnog izra­za“

Nagrade:
1972. Zagreb, Nagrada SKOJ-a za grafiku i crtež

Katalog:
1. – 21. Crteži iz ciklusa Strukture, 1980./1984., tuš-pero, tuš-kemijska olovka, voštani pasteli-akvarel, akvarel-kemijska olovka, gvaš karton, papir uboji


(iz knjige dojmova)

Skip to content