DUŠKO ŠIBL

Figure u pokretu – 14. 5. – 31. 5. 2007. 

FIGURE U POKRETU

U novom ciklusu slika koncipiranom unutar dobro nam znanog, rekli bismo njegova tematskog polja, Duško Šibl radi zamjetnu promjenu koju iščitavamo prvenstveno na razini interpretacije.

Naime, riječ je o autoru koji je u minulim desetljećima dosljedno izgrađivao vlastiti izraz na poznatom predlošku u brojnim varija cijama koje smo mogli pratiti na samostalnim mu izložbama. U više je navrata istaknuto da Šibl stvara svoje djelo na klasičnim slikarskim premisama koje, dakako, impliciraju likovnu kulturu kao i vehementno poznavanje slikar skoga umijeća kao onim gradbenim pretpostavkama na kojima se i može izra žavati u mediju slike. Stoga je danas govoriti, primjerice, i o tim slikarevim značajkama poticajno. Ne samo zato da bismo iznova naglasili te njegove vrijednosti koje su utjecale na promjene o kojima želimo govoriti, već i zato što je ta slikareva popudbina determinirala i jednu od njegovih temeljnih vrijednosti. A jedna od njih je izražena u gestualnoj sastavnici u kojoj prepoznajemo promjenu u ovoj novoj seriji slika i to upravo u njezinoj slobodnijoj interpretaciji. Dakako, udio gestualnog je i u prijašnjim Šiblovim djelima bio evidentan i neupitan te kao prilog u njegovu stvaralaštvu znatan, a u ovim je novim radovima nedvojbeno poentirao svoje snažno uporište u vlastitom iskustvu kao i u velikim majstorima gestualnog slikarstva. U ovoj seriji slika Šibl nije zatomio stečeno iskustvo niti se distancirao od prijeđenoga puta. Naprotiv, nastavlja na poznatom (i priznatom!), pojačavajući svoj autorski udio, znalački i superiorno, još sigurnijim potezima kista.

Ona temeljna matrica autorova likovnoga izraza nije, kao što nastojimo precizirati, ničim dovedena u pitanje, niti ju slikar skokovitim ili radikalnim rezovima mijenja ili sječe, već empirijskom domeće imaginativno, u gestualnom bogatstvu varijacija.

Naime, sada će se “tjelesnost” predloška rastvarati u dinamičnim i ekspresivnim inačicama, produbljujući svoj izraz intenzivnijim i snažnijim zamasima slikareva poteza kistom.

Milan Bešlić

Duško Šibl rođen je 1951. godine u Zagrebu. Godine 1977. diplomira na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, grupu komparativne književnosti i povijesti umjetnosti. U Londonu završava studij slikarstva na Byam Shaw Scool of Art 1982., a 1986.godine magistrira na glasovitom Royal College of Art. Od 1982. godine izlaže samostalno. Živi i radi podjednako u Zagrebu, Londonu i Dubrovniku.

Samostalne izložbe
1982. Studio Galerije Forum, Zagreb
1985. Galerija Palainovka, Zagreb
1986. Drugi međunarodni sajam suvremene umjetnosti, Exhibition Hall Olympia, Lon don
1986. Galerija Forum, Zagreb
1987. Gallery Vortex, London
1987. Galerija Buljat, Zagreb
1987. Galerija Pedišić, Zadar
1988. Gallery Sue Williams, London
1988. Galerija Dante, Umag
1988. Galerija Dubrava, Dubrovnik
1988. Galerija Hušnjakovo, Krapina
1989. Collegium artisticum, Sarajevo
1989. Galerija Štambuk, Split
1989. Dvorana Elektre, Zabok
1990. Salon Galerije Karas, Zagreb
1990. Galerija Pri Keštelom MGC-a Krk, Omišalj
1991. Luža art centar, Dubrovnik
1992. Gallery Sue Williams, London
1993. Galerija Mala, Zagreb Galerija Talir, Dubrovnik
1994. Galerija Miroslav Kraljević, Zagreb
1994. Galerija Talir, Dubrovnik
1995. Galerija Talir, Dubrovnik
1996. Galerija Forum, Zagreb
1996. Galerija Sebastian, Dubrovnik
1996. Galerija Sebastian, Šibenik
1997. Galerija Studio D, Zagreb
1998. Galerija Ars longa vita brevis, Dubrovnik
2000. Galerija Svetog Krševana, Šibenik
2000. Centro Cultural de Parede, Parede
2000. Galerija Klovićevi dvori – Gradec, Zagreb
2000. Galerija Talir, Dubrovnik
2001. Trinity Art gallery, Dubrovnik
2001. Galerija Mala, Zagreb
2002. Muzej Međimurja, Čakovec
2002. The Croatian Cultural Centre, London
2002. AGM Art Point Centar, Zagreb
2003. Galerija Studio D, Zagreb
2003. George Street Gallery, Brighton
2003. Galerija Talir II, Dubrovnik
2003. Muzej Mimara, Zagreb
2004. Galerija Dora, Varaždin
2004. Galerija Krsto Hegedušić, Petrinja
2005. Galerija Stančić, Zagreb
2005. Galerija Talir II, Dubrovnik
2005. Galerija Stradun, Dubrovnik
2006. Galerija Artur, Dubrovnik
2006. Galerija Cate Dujšin-Ribar, Trogir
2006. Francuska medijateka, Zagreb 2007. Galerija Vladimir Filakovac, Zagreb

Skupne izložbe
Stotinjak izložbi u zemlji i inozemstvu.

fotografije s otvorenja izložbe snimila Iva Juroš


(iz knjige dojmova)

Skip to content