ANTE TESKERA

Filtriranje – 17. 6. – 4. 7. 2013.

FILTRIRANJE

Ciklus od petnaest velikih kolaža koji čini homogenu vizualnu cjelinu, ali u njemu pojedinačni radovi mogu stajati i kao dojmljive samostalne likovne priče, Ante Teskera je vrlo domišljato nazvao – Filtriranje. U kojem smislu filtriranje? U ovom slučaju u smislu filtriranja percepcije, filtriranja likovnih procesa i sadržaja, filtriranja značenja i općenito, filtriranja zbilje. Pojam “filtriranja”, u najširem smislu, odnosi se na čišćenje, cijeđenje i procjeđivanje; ili na regulaciju oscilacija koje rade disbalans, pa se, puštanjem kroz filtar, zadržava ono vrijedno i željeno, a “otpušta” (ili “ispušta”) ono nebitno i neželjeno. Ako se Teskerini kolaži gledaju u takvom kontekstu, onda je u njima uistinu vidljivo sveprisutno pročišćavanje. Prije svega, pročišćavanje percepcije zbilje koja ga okružuje (iz koje kao svoju temu uzima ono za njega bitno, a “otpušta” nebitno i suvišno), a onda i pročišćavanje forme, strukture, kompozicije, boje… Premda on polazi od prirode i svakodnevice, prepoznatljivi motivi prolaze proces autorske transkripcije, koja podrazumijeva vizualnu filtraciju i preobrazbu: de-konstrukciju, apstrahiranje, sažimanje i konačnu rekonstrukciju u novokonstruiranim kolažima. Zbilja je tako na kraju modificirana i kod Teskere pretvorena u geometrijski kodirani sustav “kreativne vizualno-mentalne poroznosti”. Sustav u kojem se pomnim pregledavanjem isječaka realne zbilje, te njihovim propuštajem kroz autorove vizualno-mentalne filtere stvara neka druga, paralelna zbilja. Naizgled opipljiva, ali nedodirljiva; prividno logična, ali sva presložena, rekonstruirana, reprogramirana – i iluzivna. Stoga enigmatična i očaravajuće izazovna.

Intrigantnost kolaža je u tome što jednu realnost pretvara u drugu. U prvom kontaktu čini nam se da je to tek vizualno-haptička igra, u kojoj oko prati zanimljivi vizualni “pattern”, a ruka svjedoči o podatnosti ekspresivne površine, uživajući u njezinoj teksturi. Vrlo brzo, međutim, percepcija počinje signalizirati postojanje prostornih uslojavanja, vremenskih pomaka i preklapanja, ali i sugerirati osjećaj rastapanja granica različitih svjetova. Kolaž tad počinje aktivirati svoje skrivene energije i pričati svoju priču. Priču o dvije paralelne realnosti – opipljivoj i neopipljivoj; realnoj i filtriranoj; onoj spoznatljivoj i onoj presloženoj i drukčije sređenoj, u kojoj caruju perceptivne metamorfoze i značenjske transformacije. Jer u njemu žive uzorci i starih i novih struktura; dijelovi starog i novog vizualnog poretka. Nije stoga neobično da toj vrsti vizualno-haptičke filtracije zbilje moderni umjetnici ne odolijevaju još od vremena dadaista, pronalazeći i danas u tome mediju vizualni izazov. Izazov koji u mnogih (pa tako i u Ante Teskere) kreće od kolažiranog papira, jednog od glavnih nositelja izražajnosti kolaža, koji je tu dio realne i opipljive stvarnosti, ali je i transmiter u svijet iluzija. Svojom teksturom i strukturom, taktilnošću i prostornošću papir kolaža unosi u vizualni prostor dvodimenzionalne slike iluziju trodimenzionalnosti. No, unosi i cijelo bogatstvo novih senzacija, koje utječu na perceptivne procese i redefiniraju pikturalno polje, te u konačnici modificiraju cjelokupnu zbilju. Upravo kao u kolažima Ante Teskere, gdje mnoštvo filtriranih asinkronih zbilja (papiri različitoga porijekla, vrste i oblika) stvara novu zbilju “po njegovoj mjeri”, u kojoj supostoje različiti prostori i različita vremena, u kojoj istodobno funkcioniraju emotivno i racionalno, te gdje se profinjeno nadopunjuje promišljeno na intuitivno.

Višnja Slavica Gabout

Popis izloženih radova:
1. Zatočenost, 2011., kolaž, 90×90 cm
2. Zaboravljanje, 2011., kolaž, 90×90 cm
3. Infiltracija, 2011., kolaž, 90×90 cm
4. Samozavaravanje, 2011., kolaž, 90×90 cm
5. Ritam želja, 2011., kolaž, 90×90 cm
6. Riječi i djelo, 2011., kolaž, 90×90 cm
7. Nikad kraja, 2011., kolaž, 90×90 cm
8. Neprobavljivost, 2011., kolaž, 90×90 cm
9. Nasukanost, 2011., kolaž, 90×90 cm
10. Nade proljeća, 2011., kolaž, 90×90 cm
11. Nade jeseni, 2011., kolaž, 90×90 cm
12. Možebitni darak, 2011., kolaž, 90×90 cm
13. Mission completed, 2011., kolaž, 90×90 cm
14. Evoluiranje, 2011., kolaž, 90×90 cm
15. Dvojakost, 2011., kolaž, 90×90 cm

Ante Teskera rođen je 22. travnja 1972. godine u Kninu. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 2001. godine u klasi profesora Miroslava Šuteja. Izlagao je do sada na dvadesetak samostalnih i više skupnih izložbi, te sudjelovao na raznim likovnim kolonijama u zemlji i inozemstvu. Član je Hrvatskog društva likovnih umjetnika. Živi i radi u Zagrebu.

Izložbe (izbor):
2001. Zagreb, Galerija Fortezza/Klovićevi dvori: Dijalozi, skupna izložba
2002. Zagreb, Galerija Spektar: Prostori i vremena, samostalna izložba
2003. Zagreb, Galerija Kristofora Stankovića: Reciklaža, samostalna izložba
2003. Zagreb, Galerija Knjižnice Dubrava: Prostori i vremena, samostalna izložba
2004. Zagreb, Galerija Bernarda Bernardija: Reciklaža II, samostalna izložba
2005. Gospić, Muzej Like: Trag Like, skupna Izložba
2006. Zagreb, Galerija Kristofora Stankovića: Kolaž i mozaik, samostalna izložba
2011. Zagreb, Galerija Bačva/HDLU – Dom hrvatskih likovnih umjetnika: S onu stranu, samostalna izložba
2013. Zagreb, Galerija Ulrich: O krugu, samostalna izložba
2013. Zagreb, Galerija Vladimir Filakovac: Filtriranja, samostalna izložba

fotografije s otvorenja izložbe snimio Željko Šturlić

Skip to content