MUZEJSKI PLAKAT

17. 5. – 24. 5. 1983.


(naslovnica kataloga)

Muzejski plakat – MDC

U nizu akcija animacijskog karaktera koje, u povodu međunarodnog dana muzeja 18. svibnja, organizira već drugu godinu Muzejski dokumentacioni centar, uvrštena je i prigodna izložba Muzejskog plakata. Cilj je svih akcija, pa tako i ove izložbe, usmjeri­ti interes potencijalnog korisnika prema sadržaju muzejskih zbirki i, barem na trenutak, zaustaviti njegovu pažnju na nekoj od niza mogućih ponuda tih ustanova.

Prošlogodišnja izložba Muzejski pla­kat između dosega, potreba i mogućnosti, u suradnji s galerijama grada Zagreba i Muzejem za umjetnost i obrt, održana u Studiju galerije forum, ozbiljnije se bavila dizajnom to povodima i učestalosti propagiranja muzeja putem plakata u nas, s osvrtom na situaciju u većim evropskim kultur­nim centrima.

Nastojali smo do no ovogodišnjoj izložbi bude zastupljeno što je moguće više različitih vrsta muzeja, prema sadržaju zbirki: arheološki, etnografski, povijesni, memorijalni, tehnički, pedagoški, umjetnički i prirodnjački. Ograničenih mogućnosti izbora, orijentirani isključivo na zbirku plakata Muzejskog dokumentocionog centra, prezentirali smo pored plakata za određeni muzej, za stalni postav zbirki, i plakata koji najavljuju povremene, tematske izložbe održane u nekom od muzeja.

Danas postoje vrste specijaliziranih muzeja brojem znatno nadmašuju ov­dje spomenute, pa gotovo možemo tvrditi do više nema ljudske aktivnosti kola nije postala predmet interesa nekog muzeja. Razlozi kolekcioniranja i osnivanja muzeja danas daleko su nadmašili prvobitne jednostavne po­rive, ekonomske, a zatim i estetske prirode. Cilj suvremenog muzeja je, pored već klasičnog skupljanja, čuvanja, proučavanja i prezentiranja, do nadasve putem objekata, komunicira s okolinom. Najvažniji je zadatak svih akcija, organiziranih u povodu obilježavanja Dana muzeja, podsjetiti na to.

Katalog:
1. Kabinet grafike JAZU, Zagreb, Gustav Klimt, Egon Schiele, 1972.
2. Hrvatski narodni zoološki muzej, Zagreb, Izložba iz životinjskog svijeta Azije, 1973.
3. Gosudarstveni muzei etnografii narodov SSSR, Lenjingrad, Muzikalnie instruments, 1970.
4. Muzej revolucije naroda Hrvatske, Zagreb, Agitaciona masovna umjetnost 1920., SSSR, 1974.
5. Hrvatski školski muzej, Zagreb, Plakati za mlade, Izložba iz SR Njemačke, 1975.
6. Albertina, Wien Jacques Callot, 1968.
7. Neue galerie der stadt Linz, Linz, Jim Dime, 1970.
8. Narodni museum, zoologieche oddeleni, Prag, 1962.
9. Schnutgen – museum in der cacilienkirche, Köln, 1962.
10. Museum fur ostasiatische kunst, Köln, 1962.
11. Kunstgewerbe museum, Köln 1962.
12. Romisch-germanische museum, 1962.
13. Josef-Haubrich – Kunsthale, Koln, 1962.
14. Etnografski muzej, Zagreb, 1975.
15. Galerija primitivne umjetnosti, Zagreb, Josip Generalić, 1976.
16. Povijesni muzej Hrvatske, Zagreb, Ilirski preporod, 1967.
17. Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb.
18. Etnografski muzej Beograd, Narodne tkanine, 1963.
19. Mineraloško-petrografski muzej, Zagreb, Pojave izvan-zemaljske materije na Ze­mlji, 1978.
20. List museum, Raiding, 1980.
21. Schloss Lamberg, Steyr, Die hallstadt kultur, 1980.
22. Tiflološki muzej, Zagreb, 1980.
23. Željeznički muzej, Beograd, Kako se nekad putovalo, 1976,
24. Moderna galerija, Zagreb
25. Museum Ludvig in der Josef-Haubrich-Kunsthalle, Koln, Roy Lichtenstein, 1982.
26. Geološko-paleontološki muzej, Zagreb, Neogen Hrvatske, Pleistocenski sisavci Hr­vatske, 1982.
27. Arheološki muzej, Zagreb, Srednji vijek, 1982.
28. Tehnički muzej, Zagreb, Automatika stoljeća


(iz knjige dojmova)

Skip to content