DUBRAVKA BAREZA

19. 9. – 6. 10. 2016.

SLIKARSKI OSJEĆAJ SLOBODE

U ovom ciklusu slika Dubravka Bareza pokrenula je stvaralački proces kojim otkriva nove likovne prostore svojim specifičnim slikarskim postupkom. Kad rabimo sintagmu “stvaralački proces”, s njom nastojimo izraziti radnju koja implicira i materijalnu i duhovnu sastavnicu u nesvršenom glagolskom obliku, ni sa čim limitiranu i niodkoga definiranu, neograničenu u vremenu i prostoru i beskrajnu u svojim mogućnostima. Upravo takvim stvaralačkim procesom slikarica i započinje tražiti prostore koje će heterogenom slikarskom tehnikom oblikovati u likovno djelo slojevitih značenjskih vrijednosti. I ovom prigodom podsjetit ćemo na dobru znanu činjenicu za preciziranje procesa kojega je slikarica pokrenula u ovoj seriji radova. Naime, valja ponoviti da je u temelju svakog stvaralačkog djela autorska, to jest, stvaralačka sloboda i da samo ona i pokreće i stvara djelo, te da ovo načelo pretpostavlja potrebna znanja i umijeća koja su u njemu impostirana. Upravo se s tom pokretačkom energijom počinju nazirati prve konture djela i njegova konačna, autorski definirana forma. Stoga Dubravka Bareza svoje stvaralačko načelo sažima u nazivu Das Gefühl ist Freiheit, kojega bismo u hrvatskom prijevodu čitali – Osjećaj je sloboda. Slikarica se prema tom načelu uputila tražiti one nepoznate prostore ljudskog bića u kojima se i događa njegovo istodobno i stvarno postojanje, u dubinu svojega bića, u prostore podsvjesnog i iracionalnog, u tajanstvene prostore duhovnosti kojima je građena emocionalna struktura ljudskoga bića. Iz te duboke osjećajnosti ljudske prirode budi se iskonska čežnja za slobodom kao onom temeljnom odrednicom kojom i po Božjem projektu percipiramo čovjeka kao slobodno biće. Upravo ta spoznaja i pokreće slikaričin stvaralački proces po načelu Osjećaj je sloboda, kojega bi, parafrazirajući onu znamenitu Decartesevu tvrdnju mogli sažeto izraziti: “Osjećam, dakle postojim!”, jer se u njoj ostvaruje njezino ljudsko biće kao stvaralačko. Iz te spoznaje, i s tim uvjerenjem, Dubravka Bareza i pokreće stvaralački proces kojim otkriva nove prostore svojega bića projicirane u likovnim djelima ciklusa Osjećaj je sloboda. “To su slike iz naše unutrašnjosti, nagon koji nas uvijek iznova vodi do pokretanja i otkrivanja nama novih, nepoznatih područja”, kako to precizira suvremeni američki umjetnik Bill Viola. Stoga u ovoj seriji slika Dubravke Bareza i prepoznajemo upravo taj iskonski “nagon” za istraživanjem “nepoznatih područja” vlastitoga bića u kojima čitamo te snažne i duboke otiske u ekspresivnom likovnom diskursu. “Vizije, koje se neprestance u nama razvijaju”, čitamo dalje u opservaciji citiranog američkog umjetnika, “leže u osnovi svakog oblika ljudske kreativnosti, od špilja iz kamenog doba sve do superkompjutora. Drugim riječima, potreba za stvaranjem slika središnji je sastavni dio našeg bića i našeg razvoja.” U kontekstu ovog promišljanja Dubravka Bareza izražava upravo tu iskonsku “potrebu za stvaranjem slika” u kojima čitamo i likovne značajke oblikovane slikarskim postupkom. One se prepoznaju po stilskom prožimanju izrazito apstraktnog diskursa materičnog slikarstva, poetika tachizma, enformela i dripinga, te na iskustvu lirske apstrakcije i gestualnog slikarstva. Na tim je sastavnicama i koncipirala slikarski postupak, ne ograđujući se od drugih stilskih inačica i drugačijih slikarskih intervencija na plohu slike. Jednako tako širokim i raznosmjernim potezima kista, prolijevanjem i kapanjem boje te apliciranjem različitih i raznobojnih tvoriva na površinu platna: nepravilno izrezanih krpa i raznovrsnih papirnatih elementa, tankih, iskrivljenih, širokih i istrgnutih s nepravilnim rubovima…, obogaćuje likovnu strukturu slike simboličkim konotacijama i snažnijom vizualnom izražajnošću. Tu izražajnost generira stvaralački proces šireći se i tim velikim formatima slika preko njihovih rubova u prostor beskraja kojega Dubravka Bareza likovno oblikuje iz dubina svojega bića osebujnim slikarskim postupkom.

Milan Bešlić

Popis izloženih radova:
1. Bez naziva, 2005., akril na platnu, 167×208 cm
2. Bez naziva, 2005., kombinirana tehnika na platnu, 157×210 cm
3. Bez naziva, 2005., kombinirana tehnika na platnu, 144×200 cm
4. Bez naziva, 2007., akril na platnu, 178×206 cm
5. Bez naziva, 2015., akril na platnu, 196×213 cm
6. Bez naziva, 2015., akril na platnu, 151×158 cm
7. Bez naziva, 2016., kombinirana tehnika na platnu, 154×207 cm
8. Bez naziva, 2016., kombinirana tehnika na platnu, 161×187 cm
9. Bez naziva, 2016., tempera na platnu, 158×204 cm
10. Bez naziva, 2016., ulje na platnu, 191×222 cm

Dubravka Bareza rođena je u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studirala je engleski i talijanski jezik i književnost. Već u ranoj mladosti pokazuje zanimanje za likovnu umjetnost, naročito za učenjem slikarskih tehnika. Dublja saznanja o likovnoj umjetnosti i o slikarskim tehnikama dobila je u Zürichu u Umjetničkoj školi. Daljnje školovanje nastavila je na Ljetnoj akademiji likovne umjetnosti u Salzburgu, kojoj je utemeljitelj Oscar Kokoschka. Za vrijeme višegodišnjeg rada u Ljetnoj akademiji, povremeno je surađivala s istaknutim slikarima: Arikom Brauerom, Georgom Eislerom (sinom znamenitog skladatelja Hannsa Eislera) te s njemačkim slikarom Jörgom Immendorffom, kineskim slikarima, braćom Zhou, Škotom McLeanom. Godine 2010. upisuje studij grafike u Ljetnoj akademiji u Salzburgu kod profesora Krystyne Piotrowske, Willema Oorebeeka, Leye Mire Brander. Živi i radi u Zagrebu i Berlinu.

Samostalne izložbe:
1988. Graz, Schloss Metahof
2001. Split, Dioklecijanovi podrumi
2005. Chemnitz, Galerie Heck-Art

Skupne izložbe:
2010. Chemnitz, Museum am Theaterplatz i Frankfurt am Main, Kunstraum – Neue deutsche Grafik Gemeinschaft

 

fotografije s otvorenja izložbe snimio Čedomil Gros

Skip to content