MLADEN PERANIĆ

Crteži –  13. 3. – 23. 3. 1975.

Koralji kao egzistencijalna metafora

Mladen Peranić javio se na većoj i važnijoj izložbi istom lani. Bilo je to u Umjetničkome paviljonu, gdje se održao VII. salon mladih. Peraniću je tada 31 godina. Kasno? Za umjetnost ne. Spomenimo pritom da je prošlogodišnji Salon selekcioniran izuzetno strogo – ta se manifestacija likovnih umjetnika do 35. godine života tradicionalno održava u Zagrebu i republičkoga je karaktera – a da mu Zdenko Rus nameće visoki zahtjev relevantne umjetničke aktualnosti. Tražio se evidentni osobni prinos unutar općih odrednica suvremenih tokova. Ova pak samostalna Peranićeva izložba u galeriji Dubrava imala bi potvrditi da mu propusnica na VII salon nije izdana zabunom.

Premda u izlagačevoj biografiji čitamo da je dosad samostalno izlagao u dva navrata, i Peranićevu bi umjetničku biografiju valjalo početi Salonom mladih i izložbom u –dubravi. Tek se sada jasnije ocrtava profilacija, čiji korijeni sežu u 1973. godinu. Mislim da je ovaj odabir odlučio prvi narisani koralj ili studija okamina, a da su sve ostale slike i crteži, koji su kontinuirano nastajali od 1962., površinski preslik, akademizi­ranje, nategnuto epigonstvo odnosno, kasnijih godina, priprema za sukus stvari. Za pravi mo­tiv: koralje.

Umjetnik koji je djetinjstvo proveo na otoku i u Senju nužno nosi mediteransko iskustvo koje je teško zanijekati. Pa i čemu. Nije li pjesnicima istinska gnoseološka i ontološka domovina pro­stor djetinjstva!? Treba samo, ovisno o mjeri mi­sli i čuvstva, poslušati svoj glas, poraditi na adekvatnom izražaju. To dolazi s iskustvom, tap­kanje za komercijalnim slikarstvom nije put identifikacije i stvaralačke samopotvrde.

Što je, u stvari, koralj (ili pak okamina) Mladena Peranića? Kameni koraljni kostur nastaje talo­gom. Vapneni koralj živi u zadruzi ili koloniji na podlozi odumrlih žarnjaka i tako nastaju grebeni i čitavi otoci, taj koralj nije onaj ukrasni koralj lepezaste, all krhke grančice organskoga pori­jekla, koji nastaje od koralina, već grubi, vap­neni. Ne služi ukrašivanju, no njegove su groma­da kadre podnijeti atolsku vegetaciju u toplim morima, a on sam, koralj, postaje dionikom čovjekova iskustvenoga pejzaža, kao i okamina, kao i ogradica, iz koje Peranić utire put svojoj život­noj metafori. Tako su koralji trajanje i iskonski egzistencijalni znak, mudrost povijesti, prvotna pojavnost koja je još tu, ono što je pred našim očima podvrgnuto univerzumu, u kojemu jesmo, i zakonitosti našega obitavališta, napokon ona tipično mediteranska neposrednost s patinom vjekova i nagomilanim tragovima uminulih civilizacija. Iznad Paga je golemi kameni Velebit, na otoku lunarni krajobrazi škrte flore.

Kako je u tome motivu sadržana moguća filozo­fija života i smrti, to je jednako moguće, a Peranić to i potvrđuje, razviti na njemu i ekspli­kaciju osobne mjere. Koralji su sada središte iz kojega se umjetnik otiskuje u pejzaže složene strukture. U zadnjim crtežima razaznajemo koralje, škrape i ogradice u sintezi jedinstvene kompozicije. On je vrstan risač koji se dade po­učiti oblicima iz prirode, što mu dakako ne pri­jedi da usvojeno preoblikuje u sugestivan jezik medija. nosi se prastarim egzistencijalnim pita­njima i to čini suvremenom akribijom.

Josip Škunca

Katalog djela:
1. Ogradice, 1973., kombinirana tehnika na papiru, 50×35 cm
2. Škarpe, 1973., kombinirana tehnika na papiru, 70×45 cm
3. Škrape I, 1973. kombinirana tehnika na papiru, 42×20 cm
4. Okamine, 1973. kombinirana tehnika na papiru, 70×45 cm
5. Okamine I, 1973., monotipija/papir, 45×20 cm
6. Okamine II, 1973., tuš, pero, akvarel/papir, 45×20 cm
7. Koralji II, 1973., tuš, pero, akvarel/papir, 50×37 cm
8. Koralji III, 1973., tuš, pero/papir, 66×48 cm
9. Koralji IV, 1973., tuš, pero,akvarel/papir, 66×48 cm
10. Koralji V, 1974., tuš, pero,akvarel/papir, 45×20 cm
11. Okamine III, 1974., kombinirana tehnika na papiru, 50×35 cm
12. Škrape II, 1974., tuš, pero,akvarel/papir, 66×48 cm
13. Koralji IV, 1973., tuš, pero,akvarel/papir, 66×48 cm
14. Okamine IV, 1974., kombinirana tehnika na papiru, 50×70 cm
15. Škrape IV, 1974., kombinirana tehnika na papiru, 50×70 cm
16. Škrape V, 1975., kombinirana tehnika na papiru, 50×70 cm
17. Pejzaž, 1975., kombinirana tehnika na papiru, 83×70 cm
18. Pejzaž I, 1975., kombinirana tehnika na papiru, 45×64 cm
19. Pejzaž II, 1975., kombinirana tehnika na papiru, 100×70 cm
20. Pejzaž III, 1975., tuš, pero,akvarel/papir, 50×70 cm
21. Pejzaž IV, 1975., kombinirana tehnika na papiru, 50×70 cm

Mladen Peranić rođen je 23. travnja 1943. godine u Staroj Novalji na otoku Pagu. Školu primijenjene umjetnosti završava 1962. godine u Zagrebu, grafički odjel, od kada djeluje kao profesionalni industrijski dizajner. Izlagao je na nekoliko samostalnih i skupnih izložbi.

Samostalne izložbe:
1973. Zagreb, Salon “Ciglenica”
1974. Rab, Salon Turističkog društva Rab

Skupne izložbe:
1974. Zagreb, Umjetnički paviljon, VII- Salon mladih


(iz knjige dojmova)

Skip to content