LIKOVNA SEKCIJA ZET-a

27. 12. 1974. – 10. 1. 1975.


(naslovnica kataloga)

Kulturno dioništvo

Masovni amaterizam je stvarnost zad­njih godina, svjedočanstvo povoljnije društvene klime u kojoj se nastoji oslobo­diti kreativni potencijal radničke klase i radnih ljudi kao konzekvenca one naše politike, kojoj je do kulturnoga dioništva, do opće konzumacije duhovnih dobara pa i do vlastitoga trudbeničkoga izraža­ja. Likovna sekcija u Zagrebačkome elek­tričnome tramvaju tek je segment unutar impozantne masovnosti koje ne pamtimo još od prvih poslijeratnih godina.

Izbor Zet-ove sekcije likovnih amatera nije slučajan, premda smo mirne duše mogli predstaviti bilo koju grupu, da re­zultat bude sličan. Zet-ova sekcija djeluje od 1964. godine. Naš je postav upozorenje na 10. obljetnicu rada — sekciji je jedan od začetnika slikar Duško Šoljev — a isto ta­ko i bjelodani dokument predanja i ot­krivenih darovitosti unutar generacije mladih (Željko Kosović, Srećko Krznarić, Mile Prpa). Važno je još naglasiti da od nedavno s grupom radi slikar Zlatko Sirotić, koji nastoji na sistematskoj umjetnič­koj edukaciji. To je pouzdani zalog dalj­njega napretka, pogotovo kad je pošti­vanje individualnosti dio metodike. Otud na izložbi raznolik likovni izražaj i ona tendenca da se dosegnu sredstva jasno­ga opredjeljenja.

Josip Škunca

 

… Stavili smo u službu svoje sklo­nosti spram likovnoga izražaja, svoje slobodno vrijeme, kako bismo dali pri­nos razvitku tih svojih sklonosti, a time i uzdizanju radniče klase, čiji smo dio… Radništvo ima neosporno pravo na sve vidove razvitka…

Nadahnjujući se temama iz svakodnevnoga života… želimo obogatiti kulturni život dragoga nam grada. po­kazujući javnosti svoje radove, stalo nam je do poticaja na još intenzivniji rad…

Ovo je samo dio naših radova. Ra­dili smo kako smo znali, bez posebnoga naukovanja …

Izlagači

 

Katalog djela:

Antun Kralj
1. Šum, sepija/papir
2. Studija stabla, sepija/papir

Željko Kosović
1. 1, tuš/papir
2. 1 (varijanta), tuš/papir
3. Picasso, olovka/papir

Marija Krpan
1. Cvijeće, pastel/papir

Srećko Krznarić
1. Kompozicija I, metal
2. Kompozicija II, metal
3. Kompozicija III, metal
4. Kompozicija IV, metal
5. Kompozicija V, metal

Vito Majić
1. Iz obiteljskog albuma, ugljen/papir

Darije Peroš
1. Črni Moro, keramičke pločice

Damir Pilipić
1. Torzo I, gips
2. Torzo II, patinirani gips

Mile Prpa
1. Iskonske impresije I, ulje/papir
2. Iskonske impresije II, ulje/papir
3. Iskonske impresije III, ulje/papir

Marija Sirotković
1. Djevojka s jabukom, akril/papir

Antun Tomaš
1. Ulica, akril/platno
2. Nemir I, tuš/papir
3. Nemir II, tuš/papir

Miljenko Vrač
1. Skica s periferije, olovka/papir

Branko Živković
1. Realizacija I, akril/papir
2. Realizacija II, akril/papir
3. Realizacija II, akril/papir

Antun Kralj, rođen 1913. u Rijeci, po zani­manju je skladištar; Član triju likovnih amaterskih sekcije: Pavan Markovac, ZET, Grupa 69. Dosad izlagao vise od 50 puta u Beogradu, Rovinju, Sisku, Somboru, Zagrebu i drugdje.

Željko Kosović, rođen 1945. u Zagrebu, pre­cizni mehaničar. U likovnoj sekciji ZET-a radi od 1968. Izlagao u Beogradu, Rovinju, Sisku i Zagrebu.

Marija Krpan, rođena 1942. u Soljanima kraj Županje, radnica. U sekciji je od ove godine.

Srećko Krznarić, rođen 1943. u Zagrebu, za­nimanjem je kovinobrusač, a član ZET-ove sekcije od 1967. Zapažen na Salonu mladih. (1973.).

Vito Majić, rođen 1949. u Liubuškorne, tram­vajski kondukter. U sekciji od ove godine.

Darije Peroš, rođen 1948. u Zagrebu, likovni radnik. Nagraden za designe (Zagrebački salon, 1968.).

Damir Pilipić, rođen 1948. u Zagrebu, tehni­čar. Djeluje unutar sekcije od 1973.

Mile Prpa, rođen je 1944. u Siveriću, odvjet­nik. U sekciji je od 1972., a izlagao je i na Zagrebačkome salonu.

Marija Sirotković, rodena je 1945. u Zagrebu, službenica, Član sekcije od 1966. Izlagala u Sisku i Zagrebu.

Antun Tomaš, rođen 1926. u Zagrebu, tt me­haničar. U sekciji je od 1963. Dosad izlagao u Beogradu, Osijeku, Rovinju, Sisku i Zagrebu.

Miljenko Vrač, rođen 1938. u Kutini, po zani­manju inženjer sigurnosti. Radi u sekciji od 1968.

Branko Živković, rođen 1937. u Sisku, građe­vinski inženjer. U sekciji je od 1972.


(iz knjige dojmova)

Skip to content