JOSIP GENERALIĆ

Slike, tapiserije i crteži – 12. 1978. – 12. 1. 1979.


(naslovnica kataloga)

Izložba Josipa Generalića postavljena je radno: samo jedan izložak datira iz 1977. godine, svi ostali su nastali u toku 1978.; prvi put su izložene tapi­serije; prvi put u javnost izlaze dvije slike iz ciklusa koji nastaje i neizvje­sno je hoće li poprimiti opseg većega tematskoga niza (Bjeloglavi mons­trum, Agonija).

Moglo se slikara predstaviti i recent­nim djelima koja su bliža uobičajenoj predodžbi o profilaciji hlebinskoga slikarskoga kruga, bez rizika da se možebit ustanovi da koji taj ekspozit izmiče standardnoj klasifikaciji. Dois­ta, na izložbi nema motiva zime, ni kosca, ni šumske sječe …

Čija je ono agonija?

Što traži čudovište usred hlebinskoga krajolika?

Usred bujnosti zelenila koje nastanju­je Generalićeve slike odjedanput se javljaju akordi uminuća i zagonetna nepoznata bića.

Jedan događaj iz zbilje dat će slikaru sadržaj za Gvajanu: kolektivno sa­moubojstvo Crkve narodnoga hrama u Jonestownu, u prašumi Guyane. U reportaži s mjesta nesreće čitamo: 912 otrovanih, 9 zaklanih ili ustrije­ljenih, 9 ranjenih, 2 uhapšena, četrde­setak izgubljenih, među kojima su ne­ki ubojice, mnogi lažljivci, a svi tragi­čne ličnosti.

Autor reagira, ne živi u ladanjskoj i­zolaciji.

Svojedobno su se na njegovim slika­ma pojavili estradni pjevači i- filmski glumci. Sloj urbane kulture razaznat ćemo i u Dizaču utega (tapiserija).

U rasponu između Hlebina i zagreba umjetnik je nužno prekoračio međe ruralnoga obitavališta i morfološko­-ikoničku paradigmu Hlebinske ško­le, potvrđujući sam sebe kao ose­bujnu ličnost.

On istražuje, stalo mu je da oblikuje i nova iskustva: u toj činjenici pre­poznajemo nesputani slikarski duh.

U Rasemi Selimović našao je zahvalnu suradnicu za tapiseriju i već prvi pri­mjerci daju naslutiti plodonosnu vezu, tapiserija je novi izazov.

Josip Škunca

Katalog djela:
1. Roda, 1977., ulje/lesonit, 40×30 cm
2. Pejzaž, 1978., ulje/platno, 70×55 cm
3. Žena odmara, 1978., ulje/staklo, 35×40 cm
4. Cvijeće, 1978.., ulje/staklo, 25×20 cm
5. Šuma, 1978.., ulje/staklo, 20×25 cm
6. Konj, 1978.., ulje/staklo, 50×60 cm
7. Drač, 1978.., ulje/staklo, 40×35 cm
8. Pastir, 1978.., ulje/staklo, 35×28 cm
9. Bjeloglavi monstrum, 1978.., ulje/staklo, 75×65 cm
10. Agonija, 1978.., ulje/staklo, 65×75 cm
12. Gvajana, 1978.., ulje/sekurit, 100×120 cm
13. Zaustavljeno vrijeme, 1978., ulje/sekurit, 120×100 cm
14. Dizač utega, 1978.., tapiserija, vuna, 200×150 cm
15. Ribarica, 1978.., tapiserija, vuna, 170×110 cm
16. Na plaži, 1978.., tapiserija, vuna, 99×78 cm
17. Golub gušan, 1978.., tapiserija, vuna, 95×78 cm
18. Riba, 1978.., tapiserija, vuna, 90×84 cm
19.- 21. Crteži, 1978., tuš/papir

Josip Generalić rođen je 19. veljače 1936. godine u Hlebinama. Osnovnu školu pohađao je u Hlebinama i Koprivnici, a učiteljsku školu u Koprivnici i Križevcima. Od 1960. godine živi u Zagrebu. Tu je između 1960. i 1962. godine slušao predavanja na Višoj pedagoškoj školi (likovni odgoj). Bio je učitelj u Virju (1956./1957.) i u Hlebinama (1958./1960.). Prvu sliku uljenim bojama na platnu naslikao je 1950. godine (Hlebinska ulica grede). U inozemstvu izlaže od 1964. godine. Živi i radi u Hlebinama i Zagrebu.

Samostalne izložbe:
1959. Koprivnica, muzej grada Ko­privnice
1960. Zagreb, Klub NO „Mladost“
1961. Zagreb, Galerija Studentskog centra
1962. Zagreb, Velesajam
1962. Zagreb, Klub novinara
1963. Zagreb, Gimnazija „Bogdan O­grizović“
1965. München, Galerie Friedrich and Dahlem
1966. Solothurn, Galerie Bernard
1966. Düsseldorf, Galerie Tecta
1967. Zürich, Galerie Bischofberger
1967. Opatija, Hotel „Ambasador“
1968. New York, Gallery la Boetie
1968. Basel, Galerie for Moderne Kunst
1970. Hlebine, Galerija „Hlebine“
1970. Zagreb, Galerija „Vladimir Nazor“
1970. Dubrovnik, Umjetnička galerija
1971. Düsseldorf, Zimmergalerie
1971. Firenze, Galleria Arno
1971. Zagreb, Galerija primitivne u­mjetnosti
1971. Dubrovnik, umjetnička galerija
1971. Geneve, Galerie Motte
1972. Parma, Galleria d’arte Niccoli
1972. Düsseldorf, Zimmergalerie
1972. Offenbach, Galerie N+M
1972. Bremen, Galerie Khoury
1972. Ivanjska, Osnovna škola
1973. Milano, Galleria d’arte Rusconi
1973. Kopar, Galerija Meduza.
1974. Amsterdam, Galerie Hamer
1974. Hlebine, Galerija Hebine
1974. Graz, Galerie Mosey
1974. Milano, Galerie de Geneve
1975. München, Galerie Charlotte
1975. Trogir, Muzej grada Trogira
1975. Zagreb, Galerija primitivne u­mjetnosti
1976. Sabbioneta, Teatro Olimpico
1976. Zagreb, Galerija Dubrava
1976. Milano, Art Gallery
1977. Hamburg, Galerien Haus Hoep­pner
1977. München, Galerien Haus Hoep­pner
1977. Brescia, galleria d’arte moder­ns la spazio
1977. Trst, Galleria d’arte Torbande­na
1977. Zagreb, Jankomir, „Marko Šav­rić“
1977. Zagreb, „Marko Šavrić“
1977. Zagreb, „Franck“
1977. Zagreb, Jankomir, „Viadukt,“
1977. Zagreb, Resnik, „Hidroelektra“
1977. Zagreb, Lučko, „Hidroelektra“
1977. Zagreb, ŽTP, Sekcija za građe­nje
1977. Zagreb, „Janko Gredelj“
1977. Zagreb, Vukomerec, „Janko Gredelj“
1977. Zagreb, Mjesna zajednica „Me­dvedgrad,“
1977. Zagreb, Mjesna zajednica „Ku­stošija“
1977. Zagreb, „Monter,“
1978. Amsterdam, Gin Gallery
1978. Zagreb, ŽTP
1978. Zagreb, ŽTP, Sekcija elektroteh­ničkih postrojenja
1978. Zagreb, PTT II
1978. Zagreb, „Hidroelektra“
1978. Zagreb, PTT I
1978. Rijeka, Grobničko polje, „Hidro­elektra“
1978. Zagreb, Kemikalija

Skupne izložbe:
izlagao je na brojnim izložbama u zemlji i inozemstvu, zastupljen je na svim važnijim pregledima naivne umjetnosti.


(iz knjige dojmova)

Skip to content