BOJANA ŠVERTASEK

Zagorski bregovi, Kap po kap i Piljci – 6. 3. – 21. 3. 1990.


(naslovnica kataloga)

BOJANA ŠVERTASEK

Čini se vrlo hrabro i pomalo neprecizno tvrditi da su skulpture Bojane Švertasek figurativne, iako je to na nekim primjerima već potpuno očito.

U jednom periodu, recimo da je to najveći broj skulptura izloženih 1984. godine u Studiju galerije Forum, ona je naizgled bila vrlo blizu tome da potpuno apstrahira i asocijativnost. Posvetila se prije svega proučavanju i usklađivanju osobina samog materijala – različitih vrsta gline – i efekata paljenja, kombiniranim s karakterističnim formama i raspuklinama, koje su same plod specifičnog načina izgradnje oblika u glini, kao i njegova pečenja na visokim temperaturama. Zatvoren je time krug njenog tadašnjeg kreativnog napora – igre četiri mitološka elementa: vatre, vode, zemlje i zraka.

Današnja perspektiva – kada znamo što je Bojana radila u godinama nakon 1987. u Galeriji Nova: njenu Lenu, njenu Piku i njenu Brezu, njenu Veneru kao i Aplauz – navest će nas na drugačije shvaćanje i tog ranijeg ciklusa. Osim jasne studije kiparskog oblika i njegove grube materijalnosti, ti su predmeti u gami zemljanih boja i tamnih pukotina prikriveno nosili egzistencijalnu pripovijest satkanu oko kućnog ognjišta.

Marina Viculin
(Iz predgovora u katalogu izložbe u Salonu galerije „Karas“, Zagreb, 1989.)

 

Katalog:
Piljci, 1989., pečena zemlja
Kap po kap, 1988., pečena zemlja
Zagorski bregovi, 1989., pečena zemlja

Bojana Švertasek rođena je 28. svibnja 1952. godine u Zagrebu. Završila je keramički odjel na Školi za primijenjenu umjetnost. Diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, u slikarskoj klasi profesora Nikole Reisera, i završila litografsku specijalku profesora Frana Baće. Školovala se i u Specijalnom ateljeu za staklo profesora S. Libenskog u Pragu. Izlaže od 1976. godine. Živi i radi u Zagrebu.

Samostalne izložbe:
1979. Zagreb, Galerija DARS
1979. Zagreb, Studio galerije Karas
1980. Bedekovčina, “Tvornica Zagorka” (s Brankom Uzur)
1981. Zagreb, Muzej za umjetnost i obrt, (s Brankom Uzur)
1984. Zagreb, Studio galerije Forum
1984. Zagreb, Galerija Dubrava (s Edith Merle i Brankom Uzur)
1984. Zagreb, Portret-galerija LIKUM
1987. Split, Galerija Alfa
1987. Zagreb, Galerija Nova
1989. Zagreb, Salon galerije Karas

Nagrade:
1989. Posebne pohvale žirija V. trijenala jugoslavenske keramike u Beogradu 
1983. Počasna diplome I. svjetskog trijenala male keramike u Zagrebu
1989. Nagrada Likovnog susreta VI. trijenala jugoslavenske keramike u Subotici


(iz knjige dojmova)

Skip to content