NATAŠA CETINIĆ

Jedanaest malih kompozicija –  13. 4. – 23. 4. 1973.


(naslovnica kataloga)

Neobičnost običnoga motiva

Jedanaest malih kompozicija Nataše Cetinć čine niz lep­tira-cvjetova, ili cvjetova-leptira, koji dokraja ne iscrpljuje predmet njezina slikarstva, ali prezentira — ufao bih se reći — onaj bolji dio; i tehnički i (umjetnički) sadržajno. To su kompozicije svojevrsne konstrukcije strogoga reda i lirskih simbola, pa već taj kontrapunkt dostaje da pobu­di znatiželju, pogotovo ako je ostvaren na korektnoj teh­ničkoj razini i umijećem umjetničkoga erudite, kao što je to slučaj u Cetinićeve.

Drugi joj je trajni interes portret. Jedanput pojedinac, jedanput skupina, dok im je svima karakteristika isto izvorište: sjedanja na djetinjstvo (Blatu na Korčuli). Otočani su, dakle, ono literarno, nostalgično, iskustveno; leptiri-cvje­tovi estetsko, misaono, pročišćeno. U tom dvojstvu emo­cije male su joj kompozicija sublimat kreativnoga poriva, koji toplim tretmanom boje u nabujaloj strukturi slike svje­doči o zapaženoj umjetničkoj osobnosti i jamčevina je razvoju. Teško bi ta ulja Nataše Cetinić ušla u opseg čvrsto određenoga pojma — graniče s apstrakcijom geometrij­ske provenijencije, graniče s neokonstruktivizmom — ali u toj teškoći leži šansa; budući da njeguje volumen, a plo­ha joj je sređena, one je i tradicionalist štafelajnoga sli­karstva.

I nekoliko zabilješki povijesne naravi. Od prvih nastupa u javnosti, Blato na Korčuli (1965.), Revijalna izložba ULUH-a (1966.), do danas, Cetinićeva slika svoje otočane, blago razbijajući akademske kanone. Šezdeset i sedme motiv joj je kamen i školjka (torzo poput kamena, asocijacija na ka­men); godinu dana kasnije školjka je već (u biti) apstrak­cija (apstraktni pejzaž); sedamdesete leptiri, koji od kao­tičnoga (po načinu) lete ka redu; od neodređenoga kra­jobraza ka konstrukciji.

 Josip Škunca

Katalog djela:
1. Kompozicija II, 1970., ulje na platnu, 100×85 cm
2. Kompozicija V, 1970., ulje na platnu, 100×105 cm
3. Kompozicija I, 1972., ulje na platnu, 100×105 cm
4. Kompozicija II, 1972., ulje na platnu, 135×85 cm
5. Kompozicija VI, 1973., ulje na platnu, 105×90 cm
6. Kompozicija VII, 1973., ulje na platnu, 105×90 cm
7. Kompozicija VIII, 1973., ulje na platnu, 110×100 cm
8. Kompozicija IX, 1973., ulje na platnu, 110×100 cm
9. Kompozicija X, 1973., ulje na platnu, 110×100 cm
10. Kompozicija XI, 1973., ulje na platnu, 110×100 cm
11. Kompozicija XII, 1973., ulje na platnu, 110×100 cm

Nataša Cetinić rođena je u blatu na Korčuli 1940. godine. Na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu diplomirala je 1964. godine. Do 1966. djelovala je u rodnome mjestu kao pedagog, a od 1966. do 1970. godine radila kao suradnica u Majstorske radionice Krste Hegedušića u Zagrebu. Nagrađena je na III. salonu mladih.


(iz knjige dojmova)

Skip to content