JOSIP TURKOVIĆ

22. 6. – 2. 7. 1970.

Turkovićevo je djelo posve vlastito, njegova je osnovna oznaka lirizam, čak i blagost kakvu primjerice nalazimo u poeziji Galovićevoi ili Sudetinoj.

Dubravko Horvatić

Na tim platnima podravski je pejzaž monumentaliziran. Umjesto vedre i žive lirske vedute pred nama je epski gotovo herojski krajolik.

Vjesnik 22. svibnja 1969.
Vladimir Maleković

Prikazi krajolika ovog slikara odnose se prema modernom industrijskom svijetu kao naše vlastito djetinjstvo prema kasnijem životu.

Iz predgovora katalogu Getingenške iziožbe 1969.                                                   
Vladimir Milak

Mi u svijetu, svijet o nama. Njemačka štampa o Josipu Turkoviću, u foajeu sveučilišta u Gotingenu, u prosincu prošle i u siječnju ove godine, bile su izložene slike i crteži podravskog slikara Josipa Turkovića. Njegovu izložbu otvorio je istaknuti njemački historičar umjetnosti prof. dr Hr. Rosemann, šef seminara za povijest umjetnosti tamošnjeg sveučilišta. Stručna kritika getingenških listova povoljno se izrazila o izložbi našeg slikara. Kritičar Gottinger Tageblatta između ostalog piše da izložene slike imaju snagu vrijednu spomena i izvjesne crte starih majstora. Neki detalji asociraju nizozemske majstore. Nisu intendirane kao oponašanja… Izložba je dobro odjeknula i medu publikom pa se već radi na organizaciji njegovih izložaba u Braunschweigu, Kasselu, Bochumu i još nekim njemačkim gradovima

Vjesnik 23. veljače 1970.
Vladimir Maleković

Skraćeno iz salona i galerija slikar smeđih oranica od slikara lirske fantastike razvio se Josip Turković u slikara zagledanog u zemlju smeđih oranica, duboka horizonta, a ta njegova zemlja gotovo je monumentalna kao scenski okvir ljudske drame. Tako je težnju da pronikne u egzistencijalne odrednice pretpostavio intimističkom samozadovoljstvu

Vjesnik, 29. svibnja 1970.
Josip Škunca

Josip Turković hrvatski je slikar mlađe generacije. Rođen je 4. travnja 1936. godine u Đurđevcu. Osnovnu školu završio je u Đurđevcu. Učiteljsku školu u Križevcima, a Pedagošku akademiju, odjel likovni odgoj u Zagrebu. Samostalno je izlagao 18, a skupno 9 puta u zemlji i inozemstvu. Član je ULUH-a od 1969. godine.


(iz knjige dojmova)

Skip to content