STANKO POSAVEC

Pejzaži – 30. 9. – 17. 10. 2013.

DISCIPLINA I PSIHOGRAMSKA DIREKTNOST

Pojam krajolika u slikarskom smislu daleko nadilazi opisnost nekog zemljopisnog isječka. U primjerima činjeničnog pojavljuje se u rasponima od realistične marnosti, ekspresionističke pokrenutosti, stilizacije, do znaka u svedenosti na bitno. No sve su to situacije koje se na ovaj ili onaj način oslanjaju na preobrazbu konkretnog. Uz izvanjski postoji i unutarnji, emotivni, oslobođen izgleda u prirodi, i slobodom u tumačenju likovnog događanja. Ipak, ne radi se o dva odijeljena svijeta jer inspiracija krajolikom postoji i u nepredmetnom slikarstvu, u oblikovnoj slutnji pejzažnog.
Slikar Stanko Posavec u najvećem je dijelu svog velikog intrigantnog opusa vezan asocijativnošću motivskog za strukturu slikarskog polja, prenijetog u napetost oblika uzdignutih kolorističkih silnica. Vitalitet neprekidnog obnavljanja krajolika utkan je u pulsiranje slika, u dinamično kretanje formi izraslih na redu i ritmu s jedne i spontanosti izvedbe s druge strane. Posavec svojom prepoznatljivom rukopisnošću pomiruje suprotnosti, disciplinu i gotovo psihogramsku direktnost. U bujanju oblika osjeća se potka nenametljivog koordinatnog sistema koji strujanju kromatskih segmenata daje kompozicijska određenja, ali ne sputava autonomnost likovnih zbivanja u zgusnutosti i razvedenosti slikarske površine.
Posavec u svom novom ciklusu (premda je takva koncepcija vidljiva djelomično i kod ranijih ostvarenja) sliku osmišljava u dva sloja, čvrsto integrirana u jedinstvenost prizora. Prvim planom s mnoštvom ploha organičkog karaktera u dodiru i srazu raznovrsnih silhueta, obogaćenih s osamostaljenim i pratećim linijama, te dubinom drugog plana, uvjetno fonda, s punim aktivitetom ukupnosti kadra. U tom prožimanju Posavec nalazi smisao njihovog slikarskog opredmećenja.
Djela velikog formata nastala u koncentratu vremena, silno su maštovita u svojoj sadržajnosti. Odabrani repertoar oblika objektivno je apstraktnog karaktera, ali ne bez dodira s mogućim vidom figurativnog. Pravilnije bi bilo stilsko određenje pojmom apstraktnog ekspresionizma poradi slojevitosti “ikonografije”, izvedene zapisima ekspresionističkog koda. U citatima krajolika, osvajanju prostranstava, u sjecištima i talištima forme, topografiji dramatskog i poetiziranog znakovlja, nije isključena ni raskoš neobične vegetabilnosti u mijenama kolorističke opne. Kao oaze u pejzažnom, s novom optikom spram normi putenosti prirode. U suodnosima dominantnih ploha i manjih partikula drugačijih frekvencija pomiču se naglasci u orkestraciji scene, pa i detalj vodi ka klimaksu uzbuđenja. Posavec izbjegava siguran put shematiziranih pravila, ulazi u labirint oblikovnih komunikacija i osobne meditacije, i izlazi s djelom jasne arhitektoničnosti, s krikom boje i njezinom utihom. I crtovljem što stvara koridore, ogrebotine, potencira obline, preplete, umreženja, s tijekom prevladavajućih krivulja. Napetih do puknuća, ali i blago lučnih “melodioznih” linija, međusobno kontrastnih i po tome sukladnih plohama u tkivu slike. Postavljenih u gustoći mozaikalnog rastera kroz adiranje oblika, no prepuštenih i “lebdenju” u prostoru kolorističke zvučnosti. Plohe su bojom zasićene, otvorene su energijom magme, i s partiturama rastvorene epiderme s tragovima poteza Posavčeve slikarske kapilarnosti.
I u nizu slika imaginarnog krajolika Posavec je potvrdio snagu izraza svoje umjetničke uvjerljivosti, sposobnost sažimanja doživljaja ljepote kroz teksturu i život slikarske površine.

Stanko Špoljarić

Popis izloženih radova:
1. Kad kreneš tamo, 2007./2012., akril emajl/medijapan, 100×140 cm
2. Čuli smo nas iza, 2012., akril emajl/medijapan, 100×140 cm
3. Trave su čekale, 2008./2012., akril emajl/medijapan, 100×140 cm
4. Ples livada, 2011., akril emajl/medijapan, 100×140 cm
5. Svečana šetnja, 2012., akril emajl/medijapan, 100×140 cm
6. Huk, 2007./2012., akril emajl/medijapan, 100×140 cm
7. Jeka topline, 2011., akril emajl/medijapan, 100×140 cm
8. Čuvari svjetla, 2007./2012., akril emajl/medijapan, 100×140 cm
9. Prstohvat sreće, 2012., akril emajl/medijapan, 100×140 cm
10. Nezainteresirana pobjeda zemlje, 2007./2012., akril emajl/medijapan, 100×140 cm
11. Za moju MŠ, 2011., akril emajl/medijapan, 100×140 cm
12. Štrucljevo bb, 2012., akril emajl/medijapan, 100×140 cm

Stanko Posavec rođen je 1944. godine u Koškovcu kod Ivanca. Diplomirao je 1969. godine na zagrebačkom Fakultetu političkih znanosti. Slikanjem se kontinuirano bavi od 1972. godine. Član je Hrvatskog društva likovnih umjetnika. Izlagao je na 34 samostalne izložbe u zemlji i inozemstvu, te sudjelovao na brojnim skupnim izložbama. Živi i radi u Zagrebu.

fotografije s otvorenja izložbe

Skip to content