KRUNOSLAV ŽERJAVIĆ

Mala retrospektiva – 30. 4. – 10. 5. 2018.

Mala retrospektiva Krunoslava Žerjavića

Rijetki su oni samouki autori koji inspiraciju pronalaze u apstraktnom izričaju, a ne u figurativnom prikazu prirode. Poznato je da je lakše nacrtati temu prema predlošku, nego iznjedriti motiv iz mašte. Krunoslav Žerjavić jedan je od tih vrijednih slikara koji s lakoćom stvaraju imaginarni svijet blizak geometrijskoj apstrakciji, slojevitih prijelaza, te žarkih boja i naglašenog poteza kistom, blizak apstraktnom ekspresionizmu i nadrealizmu gdje uspješno pomiruje, na ironičan i simboličan način, svijet vidljivog i nevidljivog, stilizirajući ga uvijek na ono bitno.

Žerjavić, sada umirovljenik, u životu je stvorio bogati opus od 1.500 slika i crteža. Nije bilo lako izabrati radove koji će ga najbolje predstaviti na ovoj Maloj retrospektivi u Kulturnom centru u Dubravi. Umjetnik je širokog spektra interesa koji svojim stvaralaštvom dotiče mnoga pitanja o vlastitoj egzistenciji, o svijetu koji ga okružuje, o tajni jesmo li uistinu sami u svemiru, o čemu nam svjedoče neobični nazivi njegovih slika kao što su: Elektronika, Svemirska simfonija, Svemir je samo mali dio nečeg puno, puno većeg…

Lirskim nazivima slika umjetnik suprostavlja čvrste kompozicije, prepoznatljivih tekstura i dinamičnog kolorita i ritma. Autor se katkad na djelima ne libi lijepiti pojedine elektronske dijelove iz tranzistora i kompjutora, čime rad poprima taktilnu komponentu blisku reljefu. Njegovo slikarstvo je intuitivno. Sve što radi dolazi iskreno iz srca. Umjetnost za njega tako postaje dnevnik vlastitog postojanja. No, Žerjavić sve te raznovrsne stilove i tehnike veže u jednu cjelinu, koja se lako iščitava, jer mu svaki ciklus ima dosljedan početak i kraj.

Uistinu, radi se o zanimljivom i plodnom slikaru, članu Hrvatskog društva likovnih i literarnih umjetnika Mansarda iz Sesveta. On je na pitak način približio apstraktno slikarstvo publici koja jedini smisao umjetnosti pronalazi samo u figurativnim prikazima.

Svebor Vidmar

Krunoslav Žerjavić rođen je 1956. godine u Zagrebu, gdje je pohađao srednju tehničku školu “Nikola Tesla”, strojarski smjer. Radni vijek proveo je u tvrtkama “Končar” i “Franck” kao strojarski tehničar. Bio je sudionik Domovinskog rata. Slikarstvom se počinje baviti od 1988. godine. Dugogodišnji je član Hrvatskog društva likovnih i literarnih umjetnika Mansarda iz Sesveta. Svoju prvu samostalnu izložbu imao je 2002. godine u knjižnici Sesvete. Sudjelovao je na brojnim skupnim izložbama u zemlji. Premda je u mirovini, i dalje aktivno stvara u svome atelijeru u Zagrebu.

fotografije s otvorenja izložbe snimio Čedomil Gros

Skip to content