DUBRAVA – NOVO GRADSKO SREDIŠTE

Izložba studentskih radova Arhitektonskog fakulteta i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 9. 4. – 24. 4. 2018.


Ivica Keršić


Vedrana Radović

DUBRAVA – NOVO GRADSKO SREDIŠTE

Izgradnja grada nije se uvijek odvijala kontinuirano, a kriteriji planiranog rasta nisu bili uvijek jasno utvrđeni. Gradska stambena područja sustavno su se širila od povijesnog dijela grada prema neplaniranim rubnim dijelovima.

Kontinuiranom promjenom prostora u razvoju grada javljaju se prostori značajnih preobrazbi, te oni postaju gradska prilika za urbanističko-arhitektonsko sređivanje osmišljavajući i propitkujući nove sadržajne strukturalne odnose u gradskom tkivu. Nekada rubni dijelovi grada – procesom preobrazbe i potrebama novih centralnih gradskih funkcija postupno postaju njegovim novim središtima u čijem oblikovanju novooblikovani javni prostori (trgovi, parkovi, šetnice…) kao i promet (javni i individualni) igraju sve značajniju ulogu. Upravo takva je i lokacija prostora „Stambeno-poslovno središte gradske četvrti Dubrava“ unutar gradske četvrti Gornja Dubrava.

Studenti Arhitektonskog fakulteta su u okviru kolegija „Urbane preobrazbe“ propitivali središte Dubrave, dvije gradske četvrti s opreko 100.000 stanovnika s neadekvatno uređenim središtem. Izostankom identiteta prostora i kvalitetnog javnog prostora bio je poticaj predlaganja novih organizacijskih oblika i nove izgradnje.

Uz suradnju Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta istražene su mogućnosti afirmacije ovih vrijednih gradskih prostora, na pretežito izgrađenom ili neodgovarajuće korištenom prostoru, a u smislu njegove rekonstrukcije i dogradnje, uvažavajući značaj mjesta kao i kontekst prostora.

Prof. dr. sc. Tihomir Jukić, dipl. ing. arh.


Karlo First


Jana Horvat

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Katedra za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu

Koordinator urbanističke radionice: 
Prof. dr. sc. Tihomir Jukić, dipl. ing. arh.

Studenti:
Hana Dašić
Lana Dunda
Iva Erić
Karlo Firšt
Jana Horvat
Dora Ivančan
Lucia Kalogjera
Ivica Keršić
Lucija Lukić
Marcela Ostroški
Vana Pavlić
Vedrana Radović
Ante Surić
Nika Šarić
Tina Toplak
Matija Vinković


Lana Dunda


Marcela Ostroški

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Odsjek za sociologiju
Katedra za urbanu sociologiju

Voditelji sociološkog istraživanja:
Prof. dr. sc. Ognjen Čaidarović
Doc. dr. sc. Jana Vukić

Studenti:
Nikolina Babić
Sabina Bešić
Dorotea Feketić
Filip Flaunder
Adna Herak
Lidija Horvatek
Magdalena Klarić
Filip Kramarić
Doris Lepoša
Mirna Lučić
Nina Perčić
Ana Plevko
Andrea Turković
Vanna Vandekar
Anja Vulinec


Vana Pavlić


Tina Toplak

fotografije s otvorenja izložbe snimio Čedomil Gros

Skip to content