HRVATSKA U ZAGORKI

Izložba radova učenika OŠ Marije Jurić Zagorke – 25. 4. – 29. 4. 2018.

PROJEKT HRVATSKA U ZAGORKI

Godina 2018. proglašena je Europskom godinom kulturne baštine. Osnovna škola Marije Jurić Zagorke pridružila se obilježavanju Europske godine kulturne baštine projektom Hrvatska u Zagorki. Cilj je projekta upoznavanje učenika s kulturnom baštinom Hrvatske koja govori o našoj povijesti i svjedoči o našem nacionalnom identitetu, čime se potiče i razvijanje osobnog identiteta te poštivanje različitosti. Ovim projektom nastoji se učenicima prikazati golemo bogatstvo i raznolikost hrvatske kulturne baštine, koju gradile prethodne generacije, te naglasiti važnost njezinog brižnog čuvanja kako bi je neoštećenu ostavili u nasljeđe budućim generacijama. Kroz rad na projektu učenici su upoznali ljepotu običaja, nošnji i građevina naše zemlje.

Radovi načinjeni u suradnji učiteljice likovne kulture i svih učitelja razredne nastave, rađeni na temu vezova i tkanja etnografske baštine, nastali su individualnim radom učenika, dok su arhitektonski spomenici plod skupnog rada. Projektu se pridružila i tehnička kultura s modelima tradicijskih kuća, zatim izvannastavna aktivnost vezilja te likovna kultura.

Voditeljice projekta:
Mirjana Sever, Dubravka Fiolić i Dubravka Šereg

Popis učenika:

1. c – učiteljica Dubravka Milan Popadić
Marin Šugar i Mihael Šarec-Nemec

3. c – učiteljica Vlatka Tepeš
Leda Kefeček, Maša Medved i Mia Pavlović

4. b – učiteljica Mirela Petrač
Hisham Al Issa, Josipa Bibić, Ana Pavličić, Anja Hoborka i Rea Kolombo

4. d – učiteljica Dubravka Fiolić
Matej Medved, Fran Lončar, Tatjana Kirčenova, Daron Ljubić, Lara Kušić, Emilly Radevski i Josipa Ivanda

Izrada modela tradicijskih kuća – mentorica Katarina Kedačić Buzina
Slavonska kuća – Hanan Al Issa, 6. a
Zagorska kuća – Tigran Stilinović, 6. a
Lička kuća – Dino Danović, 5. d i Ivan Nikšić, 5. d
Dalmatinska kuća – Marta Premuž, 8. a
Istarska kuća – Josip Prugovečki, 5. d i Borna Ožanić, 5. c

Izrada arhitektonskih spomenika:
Crkva svetog Marka, 3. a, učiteljica Mandica Oković
Amfiteatar u Puli, 3. b, učiteljica Dubravka Šereg
Crkva svetog Donata, 3. c, učiteljica Vlatka Tepeš
Dioklecijanova palača, 3. d, učiteljica Ružica Džankić
Osječka tvrđa, 4. a, učiteljica Ljiljana Matić
Stari grad u Varaždinu, 4. b, učiteljica Mirela Petrač
Đakovačka katedrala, 4. c, učiteljica Natalija Jurašić
Veliki Tabor, 4. d, učiteljica Dubravka Fiolić

Izrada vezova i tkanja:
Vesna Rajić, 1. a, Jadranka Lauder, 1. b, Dubravka Milan Popadić, 1. c, Koraljka Mauhar, Davor Kostanjevac, 1 d., Filomena Golomeić, 1. d, Sandra Hudika Brković, 2. a, Renata Dobrica, 2. b, Krešimir Čalić, 2. c, Suzana Tikvan, 2. c, Milka Pavić, 2. d, Marina Biljanović, 2. d, Mandica Oković, 3. a, Dubravka Šereg, 3. b, Vlatka Tepeš, 3. c, Ružica Džankić, 3. d, Ljiljana Matić, 4. a, Mirela Petrač, 4. b, Natalija Jurašić, 4. c i Dubravka Fiolić, 4. d

Likovna kultura – mentorica Mirjana Sever
Ema Kurečić, 5. a, Anja Kenđal, 5. b, Paula Šafranić, 5. c, Jelena Batinić, 5. d, Maro Matić Marković, 5. d, Matija Prevolnik, 5. d, Hanan Al Issa, 6. a, Mia Cvijanović, 6. a, Anamarija Kušenić, 6. a, Tigran Stilinović, 6. a, Anđelina Gucić, 6. b, Tihana Habek, 6. b, Tina Brzović, 6. c, Din Džanić, 6. c, Franceska Eremija, 6. c, Lana Grivić Vojnović, 6. c, Antonia Periček, 6. c, Marko Puljčan, 6. c, Lovro Škreblin, 6. c, Ana Bogdanić, 6. d, Gracijela Zvonar, 6. d, Ema Živković, 6. d, Veronika Berišić, 7. a, Mihaela Dominković, 7. a, Ana Grabar, 7. a, Nika Pavlek, 7. a i Sonja Đurić, 7. d, Lorena Mojži, 8. b.

Vezilje – voditeljica s. Marina Lukač
Noemi Čolakić, 2. a, Ricarda Krezo, 2. a, Ana Repek, 2. a, Leana Vuzem, 2. a, Antonija Đurić, 2. b, Ana Đurić, 2. b, Jana Ancić, 4. a, Anastazija Dodić, 4. a, Veronika Đurić, 4. a, Gabrijela Lapov-Ugrina, 4. a, Lucija Lučić, 4. a, Dora Petrović, 4. a, Matea Repek, 4. a, Matea Stanek, 4. a, Gabriela Šmintić, 4. a, Jurica Vuraić, 4. a, Paola Bakmaz, 5. b i Hanan Al Issa, 6. a

Skip to content