LEA POPINJAČ, IRENA TOPIĆ I MARTA ŽIVIČNJAK

EDU GRUPA / Tajna skrovišta – 14. 10. – 7. 11. 2019.

ž
Irena Topić, Bez naziva, 2019.

Tajna skrovišta

U Galeriji Vladimir Filakovac susrećemo se s autoricama koja, svaka zasebno, predstavlja vlastitu prirodu stvaranja. Njegujući svoj stilski izraz, kroz temelje likovnosti, pronalaze svojstven put kojim sigurno kreću u tajna skrovišta njihovih kreativnih poriva.

Irena Topić podslikavanjem i preslikavanjem platna stvara drveća vlastite introspekcije. Potaknuta jutarnjim prizorima krošnji s prozora njenog stana, zalazi u apstraktna, slojevita, imaginativna staništa vlastitih misli i unutarnjih previranja. Krošnje, kao impresije proživljenog i viđenog, tako izrastaju u osobne šume apstraktnih slika. Irena Topić, uz promjene godišnjih doba i dnevnih vremenskih prilika, prati ples lišća na vjetru ili pak preplet golih grana. Likovnim šumama tako mijenja boje i teksture, ovisno o osjećaju ili pak potezu kista, prskanju i grebanju površine platna. U tom živom spletu linija i ploha, vjetar poprima vlastitu vizualnost, svjetlost teksturu, a prolaznost svoj zasebni trenutak.

Marta Živičnjak svojim stvaralačkim interesom pronalazi i skuplja različite oblike kamenja koje gotovo alkemijskim procesom pretvara u drugu materiju, dodjeljujući im sasvim nova svojstva. Upravo tim gradivnim elementima prirode stvara apstraktne monokromatske kompozicije prepune punina i praznina, rezova i ožiljaka. Stabilnost kamena tako pretvara u krhkost, njihovu grubost u suptilnost, otpornost u delikatnost. Svojevrsnim kolažnim grafizmom Marta Živičnjak dekonstruira samu podlogu papira kao i tematsku sadržajnost prkosnih stijena i planina. Kamenolom likovnih morfoloških nakupina tako postaje metamorfnim mjestom skrivenih privida i još snažnijih razotkrivanja.

Lea Popinjač na nenapetim komadima impregnirane žutice oslikava livade toplog sunca. Mrljastim i linijskim potezima kistom uprizoruje vlati trave, poljsko cvijeće ili pak suhu zemlju upijajućeg svjetla. Tankim, lazurnim nanosima boje na tkaninama hvata zrake u titravoj atmosferi vanjske i unutarnje prirode. Lea Popinjač uranja u osjećaj koji vodi kako bi iz njega stvorila. Kolorističke apstrakcije stvarane su tako u slobodi vjetra i poteza, ljeta i curenja boje. U toj nesputanosti, impresionistički razlaže meku neuhvatljivost svjetla pretvarajući je u vizualno sinestezijsko iskustvo. Njime nježno budi sve ono duboko uspavano te oživljava ono već odavno pokopano.

Lea Popinjač, Irena Topić i Marta Živičnjak tako svojim različitim senzibilitetima otkrivaju tri različite prirode. One su poetične, razigrane i precizne, te svaka na svoj način jednako dosljedne, ustrajne i snažne.

Marijana Paula Ferenčić


Lea Popinjač, Bez naziva, 2019.

LEA POPINJAČ

Lea Popinjač rođena je 1981. godine u Zagrebu. Završivši Gornjogradsku gimnaziju, 1999. godine upisuje stručni studij modnog dizajna na Tekstilno-tehnološkom fakultetu. Godine 2003. završava studij i radi u struci do 2006. godine kada upisuje sveučilišni studij likovne kulture na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Diplomiravši 2012. u klasi prof. Zlatana Vrkljana, zapošljava se kao profesorica likovne umjetnosti u Gornjogradskoj gimnaziji. Godine 2014. započinje vanjsku suradnju s Tekstilno-tehnološkim fakultetom gdje predaje skupinu kolegija iz područja kreiranja tekstila. Od 2010. godine članica je HDLU-a, a od 2016. umjetničke Edu grupe. Kontinuirano slika, izlaže i sudjeluje u raznim umjetničko edukativnim aktivnostima. Živi i radi u Zagrebu.

Popis izloženih radova:
1. – 8. Bez naziva, 2019., ulje i akrilik/platno, 80×160 cm
9. – 14. Bez naziva, 2019., ulje i akrilik/platno, 80×100 cm


Lea Popinjač, Bez naziva, 2019.


Irena Topić, Bez naziva, 2019.

IRENA TOPIĆ

Irena Topić rođena je 1983. u Zagrebu, gdje je od 1997. do 2001. pohađala Privatnu klasičnu gimnaziju. Godine 2001. upisuje Tekstilno-tehnološki fakultet, gdje je završila stručni studij modnog dizajna. Paralelno od 2005. do 2008. godine studira na stručnom studiju za izobrazbu trenera na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, smjer Karate, gdje je ostala u statusu apsolventa. Godine 2007. upisuje Akademiju likovnih umjetnosti, sveučilišni studij likovne kulture, gdje 2013. godine diplomira u klasi prof. Ante Rašića, smjer Slikarstvo. Godine 2009. u okviru CEEPUS međunarodne razmjene studirala je u ljetnom semestru na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje u Ljubljani. Paralelno 2009. godine upisuje sveučilišni diplomski studij kostimografije na Tekstilno-tehnološkom fakultetu, koji završava 2011. godine. Radi kao asistent na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu od 2011. od 2017., gdje od 2013. godine pohađa doktorski studij Tekstilna znanost i tehnologija. Godine 2013. postaje članicom HDLU-a. Od 2015. godine članica je neformalne Edu grupe. Godine 2016. boravila je na dvomjesečnoj rezidenciji kao članica Edu grupe u Cite Internationale des Arts u Parizu. Radi u struci, vanjska je suradnica na Tekstilno-tehnološkolm fakultetu i učiteljica likovne kulture u osnovnoj školi. Kontinuirano slika i izlaže na samostalnim i skupnim izložbama. Živi i radi u Zagrebu.

Popis izloženih radova:
1. – 7. Bez naziva, 2019., akril/platno, 80×100 cm
8. – 9. Bez naziva, 2019., akril/platno, 100×150 cm


Marta Živičnjak, Bez naziva, 2019.

MARTA ŽIVIČNJAK

Marta Živičnjak rođena je 1987. u Zagrebu. Završila je Školu za primijenjenu umjetnost i dizajn u Zagrebu, 2006. godine. Nakon završene srednje škole upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu, Nastavnički odsjek, 2006. godine. Po završetku preddiplomskog studija opredjeljuje se za smjer Slikarstvo na diplomskom studiju. Od 2010. godine članica je HDLU-a. Diplomirala je 2012. godine u klasi profesora Ante Rašića. Od 2016. članica je umjetničke Edu grupe s Leom Popinjač i Irenom Topić koja se bavi umjetničko-edukativnim aktivnostima. Veći zajednički projekt vezan uz medijaciju provele su tijekom boravka na rezidencijalnom programu u organizaciji Cite Internationale des Arts u Parizu i Hrvatskog društva likovnih umjetnika u Zagrebu. Izlagala je na nekoliko samostalnih i više skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Živi i radi u Zagrebu.

Popis izloženih radova:
1. – 5. Bez naziva, 2019., flomaster i perforacija/papir, 70×100 cm


Marta Živičnjak, Bez naziva, 2019.

fotografije s otvorenja izložbe snimio Čedomil Gros

Skip to content