POZIV NA SUDJELOVANJE u projektu KAZALIŠTE ZA MENE – participativna kultura predgrađa

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Organizacija svih projektnih aktivnosti je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, iz Europskog socijalnog fonda.

Naziv projekta: Kazalište za mene – participativna kultura predgrađa

Naziv korisnika: Narodno sveučilište Dubrava

Ukupna vrijednost projekta: 384.140,76 kuna

Sadržaj poziva isključiva je odgovornost Narodnog sveučilišta Dubrava.

Skip to content